Mooie initiatieven rondom opvang van dak- en thuislozen

Terwijl iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis moest blijven, is er ook een hele groep mensen die niet thuis kán blijven, simpelweg omdat ze geen huis hebben. Om diverse redenen hebben zij geen dak meer boven hun hoofd. Omdat ook in daklozenopvang De Elementen iedereen de RIVM-maatregelen in acht moet nemen en anderhalve meter afstand moet houden, passen er minder bedden en dus minder mensen in de opvang. Dit was in maart de aanleiding om naar andere oplossingen te zoeken.

Samen met hulporganisatie het Rode Kruis bouwde het crisisteam van de gemeente Vlaardingen sporthal Westwijk om tot noodopvang voor maximaal 15 daklozen. De sporthal ging open op 14 april, de dag na Pasen. Ook in andere steden in Nederland gebeurde dit. Staatssecretaris Paul Blokhuis riep gemeenten op om daklozen zoveel mogelijk van de straat te halen om het risico op verspreiding van het virus onder deze groep te verkleinen. Begin mei dreigde het aantal van 15 daklozen overschreden te worden en werd ook in Schiedam een noodopvang voor maximaal 15 daklozen opgestart in sporthal Groenoord.
“Als dé noodhulporganisatie van Nederland ondersteunen wij gemeenten en zorginstellingen. Niet alleen met hulpverleners, maar ook met logistieke materialen zoals veldbedden, dekens, en spullen voor persoonlijke verzorging. Die heeft het Rode Kruis voor noodsituaties als deze altijd klaar liggen”, aldus het Rode Kruis, afdeling Vlaardingen.

Professionele hulp

In beide sporthallen werd gezorgd voor professionele begeleiding voor de daklozen door medewerkers van Stichting onder Een Dak. Er werd praktische zorg geregeld, maar ook was er tijd voor een luisterend oor. Voor de veiligheid van de daklozen en de omgeving werd ook gezorgd. Er was 24/7 beveiliging aanwezig. De beveiligers hadden nauw contact met Toezicht & Handhaving van de gemeente en de politie.

Roxanne Dixon, teamleider bij Stichting Onder Een Dak: “Stichting Onder Een Dak ondersteunt kwetsbare mensen bij wonen, meedoen en ontmoeten. Dat doen we onder andere in de dak- en thuislozenopvang de Elementen. Het is een hele bijzondere tijd om te werken in de (geestelijke) gezondheidszorg. Er zijn prachtige samenwerkingsverbanden ontstaan. Niet alleen tussen de verschillende instanties, maar ook tussen allerlei verschillende groepen mensen. Wij hopen dan ook dat we deze samenredzaamheid en saamhorigheid met zijn allen kunnen voortzetten in de toekomst.”

Hulp van omwonenden en vrijwilligersorganisaties

 Naast de inzet van professionele hulp, werden er regelmatig spullen en etenswaren gebracht door omwonenden en vrijwilligersorganisaties. Zo brachten omwonenden van sporthal Westwijk tompoezen op Koningsdag, bezorgde stichting Babylon maaltijden tijdens de Ramadan en bracht het Rode Kruis tandpasta en douchespullen die ze gedoneerd hadden gekregen. Wethouder Jacky Silos van Maatschappelijke Opvang: “Geweldig dat dit gebeurt. Het is mooi dat inwoners zoveel betrokkenheid en zorg voor elkaar en voor kwetsbare medemensen laten zien. De inzet van vrijwilligers is overigens nu tijdens de coronacrisis heel zichtbaar, maar was er ook daarvoor. Daar mogen we als Vlaardingen trots op zijn.”   

Sporthal Groenoord gesloten                        

Er is geen noodzaak meer om sporthal Groenoord als extra opvanglocatie voor deze regio open te houden. Daarom is deze sporthal sinds 2 juni gesloten. De 15 bedden in sporthal Westwijk zijn voorlopig voldoende.

Foto van de noodopvang in de sporthal