Mogelijk ruimere winkeltijden op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 26 mei 2020 een raadsvoorstel voor een nieuwe Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020 vastgesteld. Met deze verordening kan de gemeenteraad openingstijden op zon- en feestdagen van 9.00 tot 20.00 uur mogelijk maken. Wethouder Bart Bikkers licht toe: “Winkeliers krijgen zo meer ruimte om te ondernemen. De verruiming van de winkeltijden zorgt voor een gelijk speelveld ten opzichte van ondernemers in de omliggende gemeenten Rotterdam, Schiedam en Maassluis, waar de winkeltijden al ruimer zijn.”

klok

De verruiming van de winkeltijden komt de binding van Vlaardingers met de lokale winkels ten goede en is een kans voor meer lokale besteding. Ook dragen ruimere openingstijden op zon- en feestdagen bij aan een meer levendige binnenstad. Uit onderzoek is gebleken dat de ruimere openingstijden aansluiten op de behoefte van ondernemers om zelf de winkeltijden te bepalen.

In de actuele Verordening Winkeltijden Vlaardingen uit 2014 zijn op zon- en feestdagen openingstijden van 12.00 tot 18.00 uur toegestaan. Op dit moment mogen winkeliers op zon- en feestdagen vanwege de coronamaatregelen al van 9.00 tot 20.00 uur geopend zijn, zodat Vlaardingers verspreid en op gepaste afstand winkels kunnen bezoeken. Deze maatregel geldt zolang als de noodverordening geldt. Nu de ‘anderhalvemetersamenleving’ voorlopig de standaard is vanwege het coronavirus, is het ook vanuit het perspectief van de volksgezondheid wenselijk deze ruimere openingstijden definitief mogelijk te maken.

Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op vlaardingen.raadsinformatie.nl kunt u in de raadsagenda zien wanneer de gemeenteraad dit voorstel bespreekt.