Meldpunt voor gedupeerden kindertoeslagaffaire

Veel meer gedupeerden dan verwacht

Duizenden ouders in Nederland werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Volgens de eerste overzichten van de Belastingdienst zou het gaan om ongeveer 240 gedupeerden in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Inmiddels blijkt dat veel meer inwoners gedupeerd zijn. De Belastingdienst gaat nu uit van ongeveer 940 gezinnen in de drie gemeenten. Het aantal groeit nog steeds. Het lijkt erop dat de Belastingdienst hier onvoldoende inzicht in heeft. Dat maakt dat de gemeenten zich grote zorgen maken over de opeenstapeling van fouten bij de Belastingdienst.

Begin dit jaar heeft Stroomopwaarts een Meldpunt Toeslagen opgericht. Stroomopwaarts riep getroffen gezinnen op om zich te melden voor hulp en ondersteuning. In eerste instantie kreeg Stroomopwaarts geen gegevens van de Belastingdienst over gezinnen die (mogelijk) slachtoffer waren van de affaire. Inmiddels gebeurt dit wel. 

Door de grote toestroom van gedupeerden wordt de capaciteit van het Meldpunt nogmaals uitgebreid. Wethouder schuldhulpverlening Bart de Leede: “Wij vinden het echt noodzakelijk om zo snel mogelijk contact te kunnen leggen met ouders om tot oplossingen voor de problemen te komen. Het gaat vaak om echt schrijnende situaties”. 

Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld. Het gaat niet alleen om financiële problemen, maar ook om problemen rondom bijvoorbeeld huisvesting, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. In december 2020 is door het kabinet besloten dat de gedupeerde ouders € 30.000,- zouden ontvangen. Dit bedrag is – voor wie ernstig in de problemen is geraakt – meestal niet voldoende. Gezien de omvang van de problemen bestaat de hulp vanuit het Meldpunt in eerste instantie vooral uit het creëren van rust en overzicht en daarnaast het geven van ondersteuning.  

Werkwijze

Het Meldpunt Toeslagen zet zich in om iedereen binnen twee maanden te spreken en samen de problemen en gewenste hulp te bespreken. De medewerkers van het Meldpunt zetten in op maatwerk. Hierbij is er een nauwe samenwerking met de wijkteams, Maaskoepel en de woningcorporaties. 

Contact opnemen

Bent u door de toeslagenaffaire in financiële problemen geraakt? Neem dan contact op met Stroomopwaarts. Stuur een e-mail naar meldpunt-toeslagen@stroomopwaarts.nl. Belt u liever? Geef dan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door. Stroomopwaarts neemt dan contact met u op. Het telefoonnummer is (010) 246 5555 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur).