Meer medestanders nodig in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

In Nederland krijgt ruim 1 op de 3 vrouwen en meisjes te maken met geweld. Orange the World is een internationale campagne die elk jaar letterlijk haar licht op deze situatie laat schijnen. Dit jaar richt de campagne zich met nadruk op preventie en bewustwording op middelbare scholen en in de horeca. Niet alleen vrouwen en meisjes, maar iedereen, zowel professionals, organisaties, bedrijven en overheden en met name mannen en jongens, worden aangesproken om zich in te zetten als medestander. Ook in Vlaardingen is er aandacht voor Orange the world.

Logo Orange the worldMeer dan 100 landen voeren actie

Donderdag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Vanaf die dag tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd. Het oranje verlichten van een belangrijk gebouw of ander object is inmiddels een vast onderdeel. Zo werd in Nederland de afgelopen jaren Erasmusbrug oranje verlicht.  

Iedereen kan iets doen

Telefoonnummer 0800-2000 is het meldpunt voor alle slachtoffers van geweld of intimidatie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt op signalering, melding en hulpverlening. Dit jaar worden juist ook mannen en jongens betrokken bij de bewustwordingscampagne, door ze handvatten te geven en daarmee deel van de oplossing te worden om het geweld te stoppen. Want hoewel het overgrote deel van de daders van geweld tegen vrouwen mannen zijn, is het overgrote deel van de mannen gelukkig geen dader. Er kan pas echt iets veranderen als meer mensen en met name mannen en jongens zich actief inzetten als medestanders.

Vlaardingen kleurt oranje

Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen en Soroptimisten Beneden Maas zijn de aanjager van de bewustwordingscampagne in Vlaardingen. Markante gebouwen en objecten zoals het Geuzenmonument/Grote Kerk, Molen Aeolus, de Stadskraan, de Stadsgehoorzaal, de Windwijzer, Kade 40, villa Ijzermans en  gebouw Elckerlyc kleuren oranje. Lentiz Groen van Prinstererlyceum, St Jozef mavo sluiten zich dit jaar aan om de bewustwording bij jongeren te vergroten. 

Oranje-lint-wandeling

Donderdag 25 november is er een wandeling langs verlichte objecten door de stad via de Vrouwensteeg naar het stadhuis. Ook u kunt aansluiten. Let op het oranje lint! 
Let op het oranjelint! De start van de Orange the World campagne in Vlaardingen is op donderdag 25 november als burgemeester Bert Wijbenga en wethouder Jacky Silos de oranje-lint-wandelaars om 19.30 uur ontvangen.

Al wandelend kunnen we met elkaar in gesprek gaan over: ‘Wat is de rol die je hebt bij bestrijding geweld tegen vrouwen?’. Het gesprek wordt voortgezet door vertegenwoordigers van Soroptimistenclub Beneden Maas en Kracht van Vrouwen Vlaardingen op het sprekersplein in de Raadzaal.
Met de oranje linten geven we onze verbondenheid aan (en houden meteen 1,5 meter afstand).