Lokale tarieven heffingen en belastingen in 2021

Op 17 december 2020 stelde de gemeenteraad de tarieven van de heffingen en belastingen 2021 vast. In het onderstaande overzicht ziet u hoeveel u in 2020 betaalt en wat u in het nieuwe jaar gaat betalen. De Regionale Belasting Groep verzorgt de heffing en inning van de gemeentelijke
heffingen voor de gemeente Vlaardingen.

Lokale tarieven 2021

Op de website van de Regionale Belasting Groep vindt u meer informatie over de gemeentelijke heffingen en belastingen.