Kerstboom in uw straat of een ander kerstinitiatief?

- Vraag een bijdrage aan -

De kerstperiode is dé tijd voor verbinding en wat extra aandacht voor elkaar. Het is belangrijk dat buren elkaar kennen en elkaar weten te vinden, een verbindende activiteit kan daar bij helpen. Bijvoorbeeld een ontmoetingsmoment bij een kerstboom in uw straat of op uw wijkplein of samen kerststukjes maken met en voor de buren. Inwoners en wijkorganisaties kunnen hiervoor een bijdrage van maximaal € 150,- aanvragen bij de gemeente.

kerstboomU kunt tot uiterlijk 11 december 2022 uw plan voor een kerstinitiatief indienen via het aanvraagformulier. Op deze pagina staan ook de spelregels.