Inwoners met schulden krijgen eerder hulpaanbod

Vanaf 1 januari hebben we als gemeente de wettelijke taak om contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand voor bijvoorbeeld de huur of de zorgverzekering.

SchuldhulpMensen met geldproblemen wachten vaak (te) lang met het zoeken van hulp. Door in een vroeg stadium contact te zoeken met inwoners en hulp aan te bieden bij hun (beginnende) geldproblemen, kunnen hoge schulden voorkomen worden. 

Hoe werkt dit?

Stroomopwaarts voert deze taak namens de gemeente uit en biedt inwoners met (beginnende) schulden hulp bij hun betaalproblemen. Inwoners krijgen een bericht als ze een betaalachterstand hebben waarin Stroomopwaarts hulp aanbiedt. Dit bericht kan een telefoontje zijn, maar ook een brief of een sms-bericht. Stroomopwaarts doet dit naar aanleiding van een melding van een organisatie. Denk hierbij aan zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningbouwcorporaties en waterleveranciers. Deze organisaties hebben hier landelijk en ook met gemeentes afspraken over gemaakt. 

Bart de Leede, wethouder schuldhulpverlening, vertelt: "Tot nu toe moesten inwoners zelf deze stap nemen en om hulp vragen. We weten dat mensen met geldproblemen gemiddeld 4 tot 5 jaar wachten voor ze hulp zoeken. Schaamte en meerdere problemen in een gezin kunnen hierbij een rol spelen. Schulden zijn dan vaak al hoog. Inwoners die schuldhulpverlening aanvragen bij Stroomopwaarts hebben gemiddeld 15 schuldeisers. Door al bij één betalingsachterstand met inwoners contact te zoeken met inwoners, kunnen we grotere geldproblemen voorkomen.”

Welke hulp biedt Stroomopwaarts?

De hulp die inwoners kunnen krijgen,  is afhankelijk van de situatie en kan bestaan uit het regelen van een betalingsregeling, maar ook kan het (tijdelijke) begeleiding en advies zijn. Soms is een huisbezoek ook wenselijk. Kijk voor meer informatie op de website van Stroomopwaarts.