Hulp bij energie besparen voor VOP-Oost

De gemeente Vlaardingen heeft van de provincie Zuid Holland een bijdrage van € 50.000,- ontvangen om bewoners van particuliere woningen in de Vettenoordse Polder Oost te helpen om energie te besparen. Dit past in het programma 'energietransitie voor iedereen'.

Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft de gemeente samen met MeGreen, een ondernemer én inwoner uit de Vettenoordse Polder Oost, een projectplan ingediend. Het plan ging uit van de warmtescans die in 2019 zijn uitgereikt en uitgevoerd in deze buurt. Warmtescans laten met een infraroodcamera zien waar in een woning warmteverlies optreedt (bijvoorbeeld via ramen, voordeur met kieren, enkelsteens muren). Hiervoor kunnen eenvoudige maatregelen genomen worden: tochtstrips (bij voordeur), ander glas, radiatorfolie achter de radiatoren.

Het mooie van dit project is dat goede buurtinitiatieven beloond worden en het duurzaamheidsbesef vergroot wordt. Wie kan dat beter dan een lokaal Vlaardings bedrijf uit de wijk zelf die zeer begaan is met duurzaamheid? Deze aanpak draagt hiermee ook zijn steentje bij aan de sociale cohesie in de wijk.

Servicepunt Woningverbetering, MeGreen en Zonnepanelen Vlaardingen benaderen samen bewoners van particuliere woningen in de VOP-Oost om gratis advies te geven over een lagere energierekening en het bewuster gebruiken van energie. Hierbij hoort ook het aanreiken van praktische middelen die bewoners direct kunnen toepassen in hun woning. In verband met de huidige coronamaatregelen worden adviezen ook op afstand en digitaal aangeboden via webinars.

Meer informatie: www.megreen.nl.