Herstel fietspad tunnel Marathonweg

Wachten tot de metro voorbij is? Dat hoeft niet als je over de Marathonweg rijdt. Sinds 2018 kan het verkeer daar ongestoord via het tunneltje onder het metrospoor door. Nou ja, ongestoord… door verzakkingen was het fietspad in de tunnel de afgelopen tijd afgesloten. Goed nieuws: in september starten de herstelwerkzaamheden.

De Vlaardingse bodem is soms weerbarstig. Dat leidde tot verzakkingen op het fietspad onder de tunnel. Enkele maanden geleden werd het fietspad afgesloten omdat er een onveilige situatie ontstond. De afgelopen tijd is in beeld gebracht hoe de ontstane schade gerepareerd moet worden en we verdere verzakking tegen kunnen gaan. 

Eind september gaan de herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Het fietspad wordt opgehoogd met licht ophoogmateriaal om toekomstige nieuwe verzakkingen te voorkomen. Vanwege de werkzaamheden, is de tunnel enkele weken afgesloten voor langzaam verkeer. Voor hen komt er een omleidingsroute. Ook het autoverkeer kan enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. De verwachting is dat de werkzaamheden enkele weken zullen duren. Zo kunnen ook fietsers straks weer zonder problemen onder het spoor door zoeven!