Grond voor de Broekpolder

Een deel van de Broekpolder gaat de komende jaren gesaneerd worden. Met een laag schone grond wordt de vervuilde grond afgedekt waarna het gebied een nieuwe groene inrichting krijgt. Voor dit project is veel grond nodig. Vooruitlopend op het project rijden op dit moment vrachtwagens naar het gebied gevuld met grond die vrij komt bij de aanleg van de tijdelijke wijk Mrija. Het gaat om grond van natuur/landbouw kwaliteit. Een mooie kans om een deel van de grond die straks nodig is voor de Broekpolder nu alvast te bemachtigen.

De ‘interne’ verhuizing van deze grond binnen de grenzen van onze stad, scheelt in kosten en transportkilometers. Dit levert een voordeel op bij de afvoer van de grond bij de aanleg van de tijdelijke wijk Mrija en voor de Broekpolder hoeft er minder grond aangekocht te worden.

De hele operatie moest wel met de nodige spoed gebeuren om er voor te zorgen dat de aanleg van Mrija niet vertraagd wordt. Dinsdag 10 januari reden de eerste vrachtwagens met grond naar de Broekpolder. De verwachting is dat het grondtransport ongeveer vier weken in beslag neemt. De transporten vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Hiervoor is ook gekozen omdat dit de rustigste verkeersmomenten in het gebied zijn. 

Broekpolder

Route

De vrachtwagens rijden vanaf de Vergulde hand over de Marathonweg, vervolgen hun route over de Watersportweg om vervolgens over de bouwweg naar het Archeologisch erf te rijden. Met het natte weer kan grond die van de vrachtwagens af valt ook zorgen voor een glad wegdek. Om dat tegen te gaan, wordt er dagelijks geveegd op de Watersportweg.

De grond vormt voorlopig een verhoging in het landschap van ongeveer 1 meter hoog met een oppervlak van ongeveer 2,5 hectare in het deel van de Broekpolder waar u ook het hondenlosloopgebied en educatief archeologisch erf Masamuda vindt. Na de stort van de aarde, wordt de verhoging ingezaaid. 


Plannen nieuwe inrichting

De grondtransporten lopen vooruit op de sanering en herinrichting van dit gedeelte van de Broekpolder die in voorbereiding is. Het plan voor de herinrichting moet nog verder uitgewerkt worden, maar er ligt al wel een schetsontwerp waarin een inrichting geschetst is dat meer aansluit op de natuurlijke inrichting van de Ruigte. In het eerste kwartaal van dit jaar komt er een bewonersbijeenkomst over het project en het ontwerp. Wie nu al meer wil weten, kan terecht op www.vlaardingen.nl/broekpolder of op de website van het gebied www.broekpolder-vlaardingen.nl