Graven aan ruimte voor water

Wat wordt er gegraven aan de Broekweg? Het waterplein krijgt een opknapbeurt! Het dieper liggende plein wordt uitgebreid, zodat het bij hevige neerslag meer regenwater tijdelijk op kan vangen. Zo draagt dit plein straks nog beter bij aan het verminderen van de wateroverlast bij hevige buien.

20201102 - Waterplein Broekweg

Door veranderingen in het klimaat krijgen we vaker te maken met hitte, droogte, maar ook met hevige regenval. Deze veranderingen zorgen voor de nodige problemen in onze stad en dat vraagt om aanpassingen: genoeg groen, genoeg water en een goed werkende waterafvoer. De waterpleinen (Vlaardingen heeft er twee) zijn een voorbeeld van wat de gemeente doet om de stad beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. Maar ook bewoners kunnen hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen en minder verharding in de tuin.

Speelplezier en wateropslag

Bij de uitbreiding van het waterplein aan de Broekweg moesten er speeltoestellen wijken, maar het plein wordt zo vormgegeven dat kinderen straks toch uitgedaagd worden om op deze plek lekker te spelen. Het ontwerp is samen met bewoners opgesteld. Zo draagt het plein tijdens droge dagen bij aan het speelplezier in de wijk en kan tijdens natte dagen meer water worden opgeslagen. De werkzaamheden zullen naar verwachting nog tot begin december duren.