Goed bezochte inloopbijeenkomst over tijdelijke opvang vluchtelingen

De gemeente Vlaardingen heeft gisteren, 26 oktober, samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en ondernemers over de opvang van 70 vluchtelingen bij hun in de buurt. Omwonenden ontvingen op vrijdag 22 oktober via een bewonersbrief hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de noodopvang niet op donderdag 28 oktober in gebruik wordt genomen, maar waarschijnlijk in de loop van volgende week. Dit heeft te maken met het gebruiksklaar maken van het hotelschip.

Inloopbijeenkomst

Ruim 60 omwonenden en ondernemers van de Buitenhaven aan de Oosthavenkade maakten gebruik van de inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 21.00 uur aan de Olivier van Noortlaan 120 (District U). Binnen konden ze hun vragen kwijt bij vier informatietafels met als thema: 

  • Vluchtelingen en noodopvang
  • Openbare orde en veiligheid 
  • Hulp en vrijwillige inzet 
  • Leefbare wijk (andere vragen over de wijk)

Zorgen

Burgemeester Bert Wijbenga was aanwezig om te luisteren naar de genodigden. Hij blikt terug op een goede bijeenkomst die in een prettige sfeer is verlopen. “Wat mij is opgevallen is dat veel Vlaardingers enorm betrokken zijn bij hun wijk. Zij hebben mij verteld wat hun zorgen zijn; over de noodopvang van de vluchtelingen, maar met name over hun wijk in het algemeen.”
Veel zorgen van omwonenden gingen met name over overlast die zij op dit moment al ervaren, zoals zwerfvuil, drugsoverlast en straatraces. Burgemeester Wijbenga: “De noodopvang van vluchtelingen in deze wijk heeft ervoor gezorgd dat wij nu, door deze inloopbijeenkomst en de gesprekken die wethouder Somers persoonlijk heeft gevoerd met bewoners van de Pelmolen, veel informatie hebben over wat er speelt. Daar ben ik de omwonenden dankbaar voor. Wij nemen de zorgen van onze inwoners serieus en gaan hiermee aan de slag.”

Hulp aanbieden

Aan de informatietafel ‘Hulp en vrijwillige inzet’ konden inwoners en ondernemers terecht die hun hulp wilden aanbieden door middel van vrijwilligerswerk of maatschappelijke initiatieven. Burgemeester Wijbenga: “Het was mooi om te zien hoe druk het gedurende de hele bijeenkomst was aan deze tafel. Vele Vlaardingers hebben aangegeven een steentje te willen bijdragen door bijvoorbeeld kleding in te zamelen of activiteiten te organiseren. Er was zelfs een oudere mevrouw die kaarten voor de dierentuin kwam aanbieden. Werkelijk hartverwarmend!” 

Meer informatie

Omwonenden die niet aanwezig konden zijn en andere geïnteresseerden kunnen via www.vlaardingen.nl/opvang alle actuele informatie vinden over de noodopvang. Voor dringende vragen en meldingen van omwonenden en ondernemers komt er een meldpunt dat 24/7 telefonisch bereikbaar zal zijn. Het telefoonnummer wordt met omwonenden en ondernemers gedeeld zodra dit bekend is. Voor overige vragen, meldingen, zorgen en ideeën rondom de noodopvang is de gemeente bereikbaar via www.vlaardingen.nl/contactformulier en tijdens werkdagen via telefoonnummer (010) 248 4000. Voor meldingen die de veiligheid en de openbare orde betreffen is de politie bereikbaar via 0900 8844.

Humane hulp

De gemeente Vlaardingen maakt deze tijdelijke noodopvang van maximaal acht weken mogelijk om te voorkomen dat vluchtelingen door overvolle asielzoekerscentra op de grond, in tenten of in een stoel moeten overnachten. Deze manier van opvang zorgt ervoor dat diegenen die hulp nodig hebben op een behapbare manier voor de gemeente worden opgevangen onder humane omstandigheden.