Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting vast

De gemeenteraad stelde afgelopen donderdag de meerjarenbegroting en de aanvullende ombuigingen vast. Het komende jaar staat in het teken van de uitvoering van het Herstelplan, aanvullende ombuigingen en de gevolgen van de coronacrisis.

Waar het college in het Herstelplan mogelijkheden zag om ombuigingen te realiseren zonder daardoor de leefbaarheid van de stad aan te tasten, heeft het bij deze aanvullende ombuigingsvoorstellen veelal keuzes moeten maken die zowel de stad als de gemeentelijke organisatie raken.

Meer dan de helft van de ombuigingen wordt gerealiseerd door te besparen op de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van het tarief voor parkeren op straat met 0,20 cent per uur en de uitbreiding van het gebied voor het betaald parkeren. Maar ook het onderzoeken van de mogelijkheden om op verschillende locaties woningen te gaan bouwen, kan leiden tot extra inkomsten. Ook komen er diverse maatregelen om de uitgaven te verminderen. Zo komt er minder subsidie voor de bibliotheek en zal de gemeente samen met de Stadsboerderij Holywood en de Heemtuin zoeken naar alternatieve inkomsten zodat beide voorzieningen vanaf 2022 zonder gemeentelijke bijdragen verder kunnen.

Meer weten? Lees de  Meerjarenbegroting 2021-2024