Gemeente ondertekent Charter Diversiteit

Vorige week ondertekende wethouder Jules Bijl (Personeel en Organisatie) de Charter Diversiteit namens de gemeente Vlaardingen.

Jules Bijl - ondertekening Charter DiversiteitDoor het ondertekenen van de Charter geeft de gemeente aan zich de komende jaren toe te leggen op het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de eigen organisatie. 

Concreet betekent dit dat de gemeente de wervingsstrategie en wervingskanalen gaat richten op kansengelijkheid. Ook wordt diversiteit en het bewustzijn hieromtrent op de werkvloer gestimuleerd door het thema zoveel mogelijk te integreren in opleidings- en ontwikkeltrajecten, trainingen en bijeenkomsten. De uitwerking van deze punten wordt de komende tijd opgenomen in een plan van aanpak.