Gemeente doet een proef met het huurteam

Huurteam Vlaardingen biedt kosteloos en geheel vrijblijvend ondersteuning bij controle op huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten en ongeldige bepalingen in het huurcontract. Het huurteam is beschikbaar voor huurders uit heel Vlaardingen die een woning bij een particuliere verhuurder huren.

Huurteam Vlaardingen biedt huurders op de particuliere huurwoningmarkt de mogelijkheid hun woonsituatie te laten controleren op mogelijke misstanden. Door het in kaart brengen van uw woonsituatie kan het huurteam bepalen of er sprake is van een te hoge huurprijs en/of achterstallig onderhoud. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan Huurteam Vlaardingen namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie starten.

Geen kosten

Aan zowel de woningopname als de eventuele vervolgprocedure bij de huurcommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden. Huurteam Vlaardingen is een onafhankelijke organisatie, maar werkt in opdracht van de gemeente Vlaardingen. Let op, er is een maximum aan woningopnames beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Urbannerdam . Huurteam Vlaardingen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via (010) 214 2799. Of stuur een e-mail.