Geld voor beleefbaar Vlaardings erfgoed

Even bij tante op bezoek in Delft? Trek daar maar een dagje voor uit! Wie leefde in de tijd dat de trekvaarten nog snelwegen vormde voor vervoer van mensen en goederen, moest wel wat geduld hebben. Vandaag de dag is wat rest van deze verbindingen vooral om de historie te beleven en ervan te genieten. En door diverse projecten die Provincie Zuid-Holland mede mogelijk maakt, wordt dat steeds leuker!

Wat te denken van de plannen van de eigenaren van het Hollandia-gebouw? Met een subsidie van de provincie gaan zij verloren historische onderdelen van hun pand reconstrueren. Zo komt het iconische bankje met melkkoe terug en worden het glas-in-lood en de toegangsdeuren gerestaureerd. Ook laten ze de oude tegeltableaus die vroeger de monumentale hal sierden, op behang drukken om zo nog beter te laten zien hoe het pand er in oude luister uit zag.

De windas

Ook is er een bijdrage voor een nieuwe windas. De windas wordt gerealiseerd aan de Trekkade bij melkmuseum Boerderij de Zonnehoeve. Het is een initiatief van Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk in samenwerking met Restauratiewerkplaats Schiedam. Een windas is een werktuig om boten van groot water in neven water te trekken. In de periode van de trekvaarten waren deze alom aanwezig, maar geen enkele heeft de tand des tijds doorstaan. 

Verder draagt de provincie bij aan het project Delfland 5D waarin ook Vlaardingen een mooie plek krijgt. Stichting Verborgen Stad onderzoekt hiervoor het Delflandse deelgebied en voert reconstructies naar de 17e eeuw uit. De resultaten worden in een podcast en campagne verwerkt met verhalen over de trekvaart. 

Erfgoedlijnen

De provincie draagt aan deze projecten bij vanuit een subsidie die als doel heeft om de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen beter zichtbaar te maken. Naast de trekvaartroutes, gaat het om de Atlantikwall, Historisch Haringvliet, Landgoederenzone, Neder-Germaanse Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek. Elke erfgoedlijn bevat een groep monumenten die aan een geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart).