Funderingswerkzaamheden knooppunt Vlaardingen en Maasdeltatunnel en betonstort Hollandtunnel

De komende maanden voert bouwconsortium BAAK verschillende werkzaamheden uit voor de Blankenburgverbinding in Vlaardingen. De aannemer brengt funderingen aan voor knooppunt Vlaardingen en voor de toerit van de Maasdeltatunnel. Eind augustus wordt het laatste onderwaterbeton voor de Hollandtunnel gestort.

In knooppunt Vlaardingen sluit de Blankenburgverbinding aan op de A20. Het knooppunt wordt verdiept aangelegd, zodat het minder opvalt in de omgeving. De verbindingsboog vanuit de Blankenburg¬verbinding naar de A20 richting Hoek van Holland gaat onder de A20 door. In 2020 is gestart met de bouw van het zuidelijke deel van deze verbindingsboog. Dit jaar zijn de rijbanen van de A20 verplaatst en over de verbindingsboog gelegd. Nu is er aan de noordkant van de snelweg ruimte om het laatste deel te bouwen. Voor het noordelijke deel van de verbindingsboog brengt BAAK van 22 augustus tot begin oktober heipalen aan voor de fundering van de vloer. Vanaf eind september tot eind oktober trilt de aannemer langs de randen van de verbindingsboog damwanden in de grond. Als de funderingen zijn aangebracht start het grond- en betonwerk voor de bouw van de vloer en de wanden. Dit duurt tot medio 2023.

Maasdeltatunnel: damwanden voor toerit

Tussen de Hoekse Lijn en de Maassluissedijk ligt de toerit van de Maasdeltatunnel. De wanden van de toerit worden gemaakt met damwanden. Een groot deel van de stalen damwandplanken zijn al aangebracht. Vanaf 1 september trilt de aannemer de laatste voor de toerit in de grond. Dit duurt twee tot drie weken. Als de damwanden zijn aangebracht start net als bij de verbindingsboog het grond- en betonwerk voor de bouw van de vloer en de wanden. Ook dit duurt tot medio 2023. 

De werkzaamheden voor de verbindingsboog en de toerit van de Maasdetlatunnel voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het aanbrengen van heipalen en damwanden zorgt voor veel geluid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. Het aansluitende betonwerk geeft minder overlast

Hollandtunnel: 60 tot 70 uur onderwaterbetonstort 

Van dinsdag 30 augustus 07.00 uur tot en met donderdag 1 september in de loop van de avond stort BAAK het laatste onderwaterbeton voor de vloer van de toerit van de Hollandtunnel. De stort gaat ongeveer 60 tot 70 uur aaneengesloten door. Een onderbreking tijdens het storten is niet mogelijk, omdat dat tot een lekkage van de vloer kan leiden. 

Voor de vloer is ongeveer 6.000 m3 beton nodig. Dit wordt met betonmixers aangevoerd. Per uur rijden acht tot twaalf mixers via de bouwweg van de betoncentrale bij het Scheur naar de stortlocatie bij de Hollandtunnel. Met grote pompen wordt het beton via een buis tot onderin de bouwkuip gestort. Het storten van het onderwaterbeton zorgt voor geluid in de omgeving, onder andere door betonmixers die heen en weer over de werkweg rijden en een betonpomp die continu draait. De bouwplaats is ook verlicht.

Meer informatie

Meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl/a20. Heeft u een vraag of klacht? Stuur een e-mail naar omgeving@baakbbv.nl of bel gratis Rijkswaterstaat: 0800-8002. Bouwberichten en planningswijzigingen kunt u digitaal ontvangen. Aanmelden kan via omgeving@baakbbv.nl.