Flinke voortgang nieuwbouw Park Vijfsluizen

- Start fundering Parkwal cruciale stap -

Met de start van het aanbrengen van een zogenaamde ‘Parkwal’ langs de snelwegzijde van het nieuwbouwproject Park Vijfsluizen, wordt een cruciale stap gezet in de ontwikkeling van deze groene, autoluwe woonwijk. Door de Parkwal wordt niet alleen het omgevingsgeluid voor een belangrijk deel buitengesloten, maar ontstaat ook een duidelijk afgebakende groene oase waarbinnen 400 duurzame en gevarieerde woningen worden gebouwd.

Foto van de voorbereidende werkzaamheden Park Vijfsluizen (foto: Heijmans Vastgoed)Voor de circa tien meter hoge Parkwal moet allereerst een stevige fundering worden aangebracht. Belangrijk omdat de bodem van zichzelf onvoldoende draagkracht heeft en voorkomen moet worden dat de naastliggende grond zich kan verplaatsen. Om die reden wordt een zogenaamd ‘paalmatras’ aangelegd waarbij een groot aantal heipalen (1.500 stuks) dicht op elkaar in de grond wordt geheid. Het heien van palen kan uiteraard voor geluidshinder zorgen. De werkzaamheden duren circa twaalf weken waarbij van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur wordt gewerkt. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor heimachines met stillere motoren en aangepaste heiblokken.

Voorspoedig

Deze fundering is een belangrijke stap in de aanloop naar de feestelijke bouwstart van het Park Vijfsluizen begin september 2022. De verkoop van de verschillende koopwoningen verloopt voorspoedig en het gevarieerde aanbod wordt door de toekomstige bewoners zeer gewaardeerd. De visie achter Park Vijfsluizen is dan ook uniek, omdat het geheel vanuit het landschap is ontworpen. Dus geen woningen met groen eromheen, maar een echt park waar de woningen te gast zijn.

Welkom

Het enthousiasme voor de ontwikkeling wordt gedeeld door Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Voor Vlaardingen is dit de eerste keer dat we werken met een Parkwal. Met de Parkwal hebben we de keuze gemaakt om de omgeving deze bijzondere kwaliteitsimpuls te geven. Het oude kenmerkte Shell-gebouw blijft behouden, wordt helemaal gerestaureerd en krijgt een nieuwe functie. Vlaardingen heeft een enorme uitdaging om te voorzien in woningbouw. Daar hebben we afgelopen periode op ingezet en werken hier aankomende jaren hard aan om dit te verwezenlijken. Park Vijfsluizen levert hier een belangrijke bijdrage in. Deze groene en duurzame woonwijk vol biodiversiteit is echt een aanwinst voor Vlaardingen.”

Meer informatie over het project staat op www.parkvijfsluizen.nl.

Artist impression van eindbeeld ontwikkeling Park Vijfsluizen

Artist impression van het eindbeeld van Park Vijfsluizen.