Erfpachtcontract nu omzetten scheelt geld

Heeft u te maken met erfpacht? Werp dan voor 1 april een blik op uw erfpachtcontract. Op die datum gaat het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente namelijk in, waardoor de voorwaarden voor het aanpassen van erfpacht wijzigen. Alle erfpachters hebben tot 1 april de mogelijkheid om hun erfpachtcontract aan te passen onder voorwaarden van het huidige beleid. En dat is in alle gevallen veel voordeliger dan straks!

Er gaat door het nieuwe beleid voorlopig niks voor u veranderen, tenzij uw contract binnenkort afloopt of u er zelf voor kiest om uw contract aan te passen.Wanneer uw erfpachtcontract afloopt dan kunt u straks zelfs tot vier of vijf keer meer gaan betalen als Erfpachtcontract nu omzetten scheelt geldu niet voor 1 april uw contract heeft aangepast. Met name in de Drevenbuurt lopen binnen nu een twee jaar veel erfpachten af. 

Wilt u uw contract aanpassen? Dan heeft u twee opties:

  1. Omzetten in volle eigendom (verkoop bloot-eigendom)
  2. Omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)

Kijk op www.vlaardingen.nl/erfpacht voor meer informatie over deze opties.
Kiest u ervoor om uw contract aan te passen, dan gaat u hoe dan ook meer betalen dan nu het geval is. Toch kan het lonen om uw contract voor 1 april om te zetten, omdat de stijging van de canon of koopsom bij aanpassing onder het huidige beleid minder hoog is dan wanneer u uw contract aanpast onder het nieuwe beleid. 

Aanbieding ontvangen

Bent u geïnteresseerd in het aanpassen van uw contract? Neem dan voor 1 april 2023 contact op met de gemeente met het verzoek om een aanbieding te mogen ontvangen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. U hoeft dan nog geen definitieve beslissing genomen te hebben. Na betaling van de behandelingskosten (in 2023 € 521,- voor woningen) laat de gemeente een taxatie van de grondwaarde uitvoeren. Op basis van deze taxatie krijgt u een aanbieding en weet u wat het aanpassen van uw contract (heruitgifte of verkoop bloot-eigendom) precies voor u gaat betekenen. U kunt dan altijd nog definitief de afweging maken om uw contract aan te passen of niet. 

Rekenvoorbeelden

Om u alvast een idee te geven wat het nieuwe beleid voor u gaat betekenen, ziet u hieronder een aantal fictieve rekenvoorbeelden. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.
In het hieronder weergegeven overzicht wordt aangegeven welke effecten de invoering van het nieuwe beleid heeft. Dit is uitgewerkt voor de volgende situaties:

1.    een eengezinswoning op een perceel grond van 125 m² en van 300 m², waarvan de erfpacht:

a.    in 1975 voor 50 jaar is uitgegeven
b.    in 1995 voor 50 jaar is uitgegeven

2.    een appartement met een woonoppervlak van 90 m² en van 140 m², waarvan de erfpacht:

a.    in 1975 voor 50 jaar is uitgegeven
b.    in 1995 voor 50 jaar is uitgegeven

3.    een bedrijfspand op een perceel grond van 2.000 m², waarvan de erfpacht:

a.    in 1968 voor 99 jaar is uitgegeven
b.    in 1975 voor 50 jaar is uitgegeven

Daarbij wordt uitgegaan van niet-afgekochte erfpacht. Bij afgekochte erfpacht betaalt de verzoeker de in het overzicht vermelde bedragen, maar ontvangt hij ook een terugbetaling van het teveel betaalde deel van de afkoopsom.

Eengezinswoning

Appartement

Bedrijfsgebouw

 
Meer informatie

Een verzoek voor heruitgifte of omzetten in eigendom kunt u indienen via www.vlaardingen.nl/contactformulier, vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘Erfpacht’. Alle verzoeken die uiterlijk 31 maart 2023 zijn ingediend, worden nog volgens de oude regels afgedaan.

Heeft u vragen of wilt u zich laten informeren? Neem dan ook contact op met de gemeente via www.vlaardingen.nl/contactformulier of kijk op www.vlaardingen.nl/erfpacht. Hier vindt u alle informatie rondom erfpacht en het nieuwe beleid. Daar worden de bovenstaande rekenvoorbeelden ook nader toegelicht.