Eén plan voor behoud en gebruik van Vlaardings erfgoed

Vlaardings erfgoed en kunst, daar moet iedereen van kunnen genieten! De verhalen moeten ontdekt, onderzocht, verteld en ervaren kunnen worden. De maatschappelijke waarde van kunst en erfgoed is groter is als het optimaal toegankelijk is. Daarom heeft de gemeente in het nieuwe collectieplan vastgelegd wat zij verstaat onder Vlaardings erfgoed en kunst en hoe de gemeente met de erfgoed- en kunstcollectie omgaat.

In het collectieplan is specifiek aandacht voor de verbanden tussen de erfgoed- en kunstonderdelen. Deze verbanden geven een diepere betekenis aan de individuele items en het geheel. Samen vertellen ze het verhaal van onze stad en van onze voorouders.

Verschillende instellingen, organisaties en personen zorgen voor het Vlaardings erfgoed en Vlaardingse kunst. De gemeente is daar één van. De archeologische collectie, de collectie van het Stadsarchief Vlaardingen, enkele panden en een collectie kunstvoorwerpen zijn in eigendom van de gemeente. De gemeente is in dat geval eigenaar en beheerder.

Daarnaast voelt de gemeente een verantwoordelijk voor erfgoed en kunst waar de gemeente geen eigenaar of beheerder van is, maar wel invloed op heeft bijvoorbeeld doordat de gemeente er regels voor maakt of subsidie voor kan verstrekken of doordat de gemeente regie kan voeren in erfgoed- en kunstprojecten en samenwerking kan stimuleren

Om de kwaliteit van Vlaardings kunst en erfgoed te kunnen behouden, de toegankelijkheid te optimaliseren en samenwerking en onderzoek te bevorderen, was er behoefte aan inzicht in de samenstelling en rijkdom van de gemeentelijke collecties. Dat overzicht biedt het collectieplan. Het plan belicht de volgende collecties:

  • archeologie
  • bouwhistorie
  • immaterieel erfgoed
  • kunst
  • mobiel erfgoed
  • morfologie van stad en land
  • roerend erfgoed
  • stadsarchief
  • verhalen en legenden (mondelinge geschiedenis)

Het is voor het eerst dat deze collecties door de gemeente integraal worden benaderd. Het plan blikt twee jaar vooruit en beschrijft hoe de gemeente Vlaardingen haar verantwoordelijkheid neemt in de ontwikkeling van deze collecties. Het legt uit hoe de gemeente de collecties wil beheren, behouden, versterken en vooral zichtbaar maken. De intentie is om na twee jaar dit plan te evalueren en te vervolgen.

Bekijk het collectieplan (pdf, 6,4MB) en de bijlagen (pdf, 1,6MB).