Dit jaar geen Veteranendag Vlaardingen en Schiedam

Dit jaar stond de Nederlandse Veteranendag op 27 juni gepland. Op deze dag bedankt Nederland de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Vanwege de coronamaatregelen gaat deze dag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet door. Op 20 juni gaat ook de lokale Veteranendag, die Schiedam en Vlaardingen samen organiseren, niet door.

Burgemeester Bas Eenhoorn: “Vorig jaar vierden we samen met Schiedam onze lokale Veteranendag. Helaas gaat dit jaar deze dag vanwege de coronamaatregelen niet door. Op de lokale Veteranendag spreken beide gemeentebesturen hun waardering uit voor alle Schiedamse en Vlaardingse veteranen die vochten voor onze vrijheid. Het is een dag van ontmoeting van oude en jonge veteranen om ervaringen te delen en herinneringen op te halen. Door hun verhalen weten we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij mogen van geluk spreken dat  we dit jaar alweer 75 jaar vrijheid kennen. Dat we vrij zijn om te bepalen wat we zeggen, wat we doen en wat we geloven. Uiteraard altijd wel zolang we hier niemand kwaad mee doen. Het is goed om daar dankbaar voor te zijn en te beseffen hoe belangrijk dat is. Ik wil alle veteranen van harte bedanken voor hun inzet voor onze vrijheid. We kunnen in juni niet bij elkaar zijn op de lokale en Nederlandse Veteranendag maar we kunnen wel een witte anjer dragen als erkenning en waardering voor onze Nederlandse veteranen. Ik draag een witte anjer op 27 juni? U ook?”

Over de Nederlandse Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen. Elk jaar vindt op een zaterdag rond 29 juni de Nederlandse Veteranendag plaats. 29 juni is de geboortedag van wijlen prins Bernhard. Op deze dag staat Nederland onder meer stil bij de inzet van de Nederlandse militairen in het verleden. Maar ook bij vredesoperaties die nu in verschillende delen van de wereld plaatsvinden.

Witte anjer

Sinds 2005 geven we door het dragen van een witte anjer uiting aan hun waardering voor veteranen. De witte anjer is bij het oudere deel van de bevolking vooral bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had dagelijks een witte anjer te dragen. De witte anjer heeft een diepere betekenis.  ‘Anjerdag’ stamt uit de eerste oorlogsdagen van bezet Nederland in 1940. Zaterdag 29 juni 1940, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, was de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis, die van Prins Bernhard. De Nederlandse bevolking greep geheel spontaan die gelegenheid aan om hun onvrede over de bezetting te uiten en om de bezetter te tonen dat hun hart bij de Koninklijke familie lag. Overal in het land stak men 29 juni 1940 de vlag uit en werden standbeelden van leden van het koninklijk huis onder bloemen bedolven. Het dragen van de witte anjer krijgt door deze geschiedenis een bijzondere betekenis.

Bron: www.veteranendag.nl

Foto van de lokale veteranendag Schiedam Vlaardingen in 2019

De groepsfoto die in 2019 genomen werd tijdens de Vlaardingse en Schiedamse Veteranendag.

(fotografie: Jan van der Ploeg)