Maatregelen voor sport en bewegen (laatste update 28 april)

De maatregelen rondom de coronacrisis betekenen veel voor de sport. Veel sportverenigingen maken zich zorgen over het wegvallen van inkomsten. Inmiddels zijn er weer mogelijkheden om te sporten, voor zowel jeugd als volwassenen, met de nodige afspraken over de veiligheid.

  • Corona en sport

    Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Ook voor de sport. De maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

  • Verenigingsondersteuning in Vlaardingen

    01 oktober 2020

    Vlaardingen in Beweging (VIB) is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen zo in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. De gemeente subsidieert ViB en heeft afspraken gemaakt over (de uitvoering van) de activiteiten.