Wat verstaan we onder een huishouden?

Vraag

Wat verstaan we onder een huishouden? 

Antwoord

Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op 1 adres wonen zijn. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet 1 huishouden. 

Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven onderling geen afstand te houden. Maar ook hier geldt: ga zoveel mogelijk alleen op pad en houd 1,5 meter afstand tot anderen buiten het gezin/huishouden.