Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Op 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking getreden. Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Tijdelijke wet

De wet werkt met ministeriële regelingen. Dat zijn aanvullingen over bepaalde onderwerpen, zoals mondkapjes. Deze regelingen zijn ingegaan op 1 december.

Intrekking noodverordening

Het besluit tot intrekking van de noodverordening is vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en in te zien:

Zie ook

Lees ook het nieuwsbericht van de rijksoverheid over de Tijdelijke wet maatregelen op www.rijksoverheid.nl.

Basisregels

  • Blijf zoveel mogelijk thuis.
  • Coronagerelateerde klachten? Blijf thuis en laat u testen.
  • Houd altijd minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Werk thuis, behalve als het echt niet anders kan.
  • Draag een mondkapje waar dat moet.

Lees meer over de basisregels en maatregelen op de website van de rijksoverheid.

Meer informatie

Meer informatie, veelgestelde vragen en actuele informatie vind je op www.rijnmondveilig.nl of op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.rivm.nl. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of je kunt contact opnemen met de gemeente.