Nieuwe noodverordening in regio per 15 september

Vanaf dinsdag 15 september 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 10 augustus. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat is aangescherpt?

Aanpassingen over mondkapjes

 • De plicht tot het dragen van een mondkapje in bepaalde gebieden in Rotterdam is vervallen. De pilot is afgerond. Meer over de resultaten van deze pilot vind je hier.
 • Voor de luchthaven Rotterdam-The Hague airport is mondkapjesplicht uitgebreid met de teststraat en reclaimhallen.
 • Jongeren in het leerling- en doelgroepvervoer hoeven geen mondkapje meer te dragen.

Studentenverenigingen

 • Studentenverenigingen komen onder dezelfde voorwaarden als onderwijsinstellingen en studie[sport]verenigingen in aanmerking voor ontheffing.
 • Het artikel met daarin het verbod op onderwijsactiviteiten aan te bieden in onderwijsinstellingen is vervallen.

Horeca

 • In het handelingskader (pdf, 369 kB) van de nieuwe noodverordening is explicieter vastgelegd dat bij herhaling van overtreding een verzwaring volgt.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken, ga weg als 1,5 meter afstand houden niet (meer) lukt.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Lees meer over de basisregels en maatregelen op de website van de rijksoverheid.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en in te zien: noodverordening 15 september 2020 (pdf, 366 kB).

Aanwijzingsbesluit

Tegelijk met de noodverordening is ook een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. In dit besluit worden specifieke locaties aangewezen met betrekking tot het afsluitingen van parken of andere locaties.

 • Aanwijzingsbesluit 15 september 2020 (Wordt later toegevoegd)
 • Bijlage aanwijzingsbesluit 15 september 2020 (Wordt later toegevoegd)

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veelgestelde vragen en actuele informatie vind je op www.rijnmondveilig.nl of op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.rivm.nl. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of je kunt contact opnemen met de gemeente.