Nieuwe noodverordening in regio per 14 oktober

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 29 september. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn enkele aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

 • Coronagerelateerde klachten? Blijf thuis en laat u testen.
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Vermijd drukte:
  • ga weg als het druk is;
  • reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Werk thuis, behalve als het echt niet anders kan.
 • Draag een mondkapje waar dat moet.

Lees meer over de basisregels en maatregelen op de website van de rijksoverheid.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en is in te zien: noodverordening 14 oktober 2020 (pdf, 366 kB).

Aanwijzingsbesluit

Er is ook een aanwijzingsbesluit vastgesteld en een handelingskader.

Meer informatie

Meer informatie, veelgestelde vragen en actuele informatie vind je op www.rijnmondveilig.nl of op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.rivm.nl. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of je kunt contact opnemen met de gemeente.