Maatregelen voor sport en bewegen (laatste update 14 mei)

De maatregelen rondom de coronacrisis betekenen veel voor de sport. Vanaf half maart zijn de competities gestopt en sportclubs en -verenigingen gesloten. Niet alleen missen we de sportieve activiteiten, maar ook de gezelligheid om lid te zijn van een vereniging of club. Veel sportverenigingen maken zich daarnaast zorgen over het wegvallen van horeca-inkomsten en over de gesloten sportaccommodaties. Inmiddels komen er stap voor stap weer meer mogelijkheden om te sporten, voor zowel jeugd als volwassenen, met de nodige afspraken over de veiligheid.

 • Vrij sporten en spelen voor de jeugd

  12 mei 2020

  Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen vanaf deze week aan het einde van elke schooldag een uurtje vrij sporten en spelen in de buitenlucht, onder begeleiding van de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging (ViB).

 • Meer sportmogelijkheden voor de jeugd

  14 mei 2020

  Weer voetballen, hockeyen en tennissen? Kinderen en jongeren zijn er voorzichtig mee begonnen op hun sportclubs. Het kabinet heeft vanaf 29 april de coronamaatregelen voor de sport voor kinderen en jongeren licht versoepeld als het gaat om georganiseerde buitensport en -spel.

 • Landelijke maatregelen sportverenigingen versoepeld

  28 mei 2020

  Het kabinet heeft landelijk de maatregelen voor sportclubs en sportvoorzieningen versoepeld.

 • Steunfonds sport

  07 mei 2020

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte op 1 mei 2020 bekend een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar te stellen om de Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Deze regelingen is aanvullend op andere ondersteuningsregelingen. De 110 miljoen euro is opgesplitst in twee delen.

 • Voorlichtingsposters en informatieborden voor sportaccommodaties

  13 mei 2020

  Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen, heeft NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat onder andere posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

 • Verenigingsondersteuning in Vlaardingen

  07 mei 2020

  Vlaardingen in Beweging (VIB) is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen zo in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. De gemeente subsidieert ViB en heeft afspraken gemaakt over (de uitvoering van) de activiteiten.

 • Jeugdtrainers kunnen coronatest krijgen

  06 mei 2020

  Jeugdtrainers die contact hebben met sportende kinderen kunnen zich laten testen op het coronavirus. Een persoon met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) komen hier voor in aanmerking. Iemand met klachten moet thuisblijven vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is.

 • Tegemoetkoming 4000 euro ook voor sportbranche

  30 april 2020

  Veel sportverenigingen en sportclubs maken zich terecht zorgen nu ze hun inkomsten uit horeca mislopen en aflossingsverplichtingen hebben aan bijvoorbeeld een bank. Eén van de noodmaatregelen van het kabinet is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze regeling geldt ook voor sportaanbieders die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen de tegemoetkoming ontvangen.

 • Personeel bij sportverenigingen

  30 april 2020

  Heeft uw vereniging medewerkers in dienst en heeft u vragen hierover in relatie tot het coronavirus? De organisaties van Sportkader Nederland of Werkgevers in de Sport geven u informatie hierover.

 • Uitstel bankaflossingen en opschorting borgstelling SWS

  30 april 2020

  Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossing van geldleningen voor een periode van zes maanden uit te stellen. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft deze banken toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode.

 • Volop sportieve initiatieven door Vlaardingen in Beweging

  28 april 2020

  Het team van Vlaardingen in Beweging (ViB) is in coronatijd op alternatieve wijze in actie gekomen. Via de vaste kanalen van de scholen zijn na 16 maart ‘gymlessen voor thuis’ gedeeld. Ook voor kleuters en peuters, volwassenen en senioren maakten team ViB filmpjes met beweegoefeningen en workouts voor thuis.