Hulp voor ondernemers (laatste update 16 juni)

Het kabinet helpt (zelfstandig) ondernemers tijdens deze coronacrisis middels het noodpakket banen en economie. Doel is de werkgelegenheid te behouden en de schade voor bedrijven en werkenden te beperken. Lokaal helpt de gemeente Vlaardingen ondernemers bijvoorbeeld door uitstel van betaling van lokale lasten, het mogelijk maken van tijdelijk grotere horecaterrassen en ruimere openingstijden voor winkels.

 • Update verlenging en uitbreiding noodpakket kabinet voor ondernemers

  08 juni 2020

  Het kabinet heeft het noodpakket banen en economie en de belastingmaatregelen verlengd tot 1 oktober en uitgebreid met een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen via deze regeling - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

 • Digitale goodiebag voor ondernemers

  08 juni 2020

  Hoe blijf je omzet maken als klanten massaal thuisblijven? Dat is een vraag waar veel ondernemers nu mee worstelen. Het is juist in deze tijd van groot belang om online goed vindbaar, zichtbaar én bereikbaar voor klanten te zijn. In de digitale goodiebag vind je daarom informatie die je kan helpen bij het versneld of intensiever online gaan van jouw onderneming.

 • Coronaprotocollen per branche nu online

  08 juni 2020

  Op de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl kunnen ondernemers zien welke coronaprotocollen gelden specifiek voor hun branche.

 • Informatie over noodmaatregel vergoeding loonkosten (NOW)

  28 mei 2020

  Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

 • Financiële nood (aanvraag nooduitkering zelfstandig ondernemers (Tozo)

  27 augustus 2020

  Bent u een ondernemer die in acute financiële nood verkeert door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een aanvraag doen voor een uitkering voor uw levensonderhoud. Ook kunt u in aanmerking komen voor uitstel van het betalen van lokale lasten.

 • Compensatie van € 4.000,- voor MKB-ondernemers

  28 augustus 2020

  Eén van de maatregelen van het kabinet voor ondernemers is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

 • Coronaloket Kamer van Koophandel

  31 maart 2020

  Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

 • Maak je ondernemersinitiatief bekend via Vlaardingen Helpt

  31 maart 2020

  Vlaardingse ondernemers die (maaltijden) thuisbezorgen of andere initiatieven hebben, kunnen dit laten weten op het platform www.vlaardingenhelpt.nl.

 • Parkeerontheffing om in de buurt van uw winkel te parkeren

  31 maart 2020

  Diverse winkeliers hebben aan de gemeente gevraagd om hun auto korte tijd in de buurt van hun winkel te mogen parkeren voor het laden en lossen van boodschappen. Zij bezorgen nu volop, omdat mensen vanwege de coronamaatregelen niet of veel minder in hun winkel komen.

 • Veelgestelde vragen Rijksoverheid

  31 maart 2020

  Op de website van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen voor verschillende doelgroepen.

 • Supermarkten kunnen 's nachts bevoorraden

  31 maart 2020

  Supermarkten mogen hun voorraden in de nacht laten leveren. Supermarkten met woningen in de buurt kunnen normaal gesproken niet bevoorraden tussen 23.00 uur en 07.00 uur, omdat ze dan de geluidsnormen kunnen overschrijden. Milieudienst DCMR zal vanwege de coronacrisis niet actief handhaven op de geluidsnormen ’s nachts.

 • Gemeente coulant met openstaande rekeningen

  31 maart 2020

  Om de financiële problemen van ondernemers in deze tijd niet nodeloos te vergroten, verstuurt de gemeente de komende tijd bij openstaande rekeningen van ondernemers geen herinneringen en aanmaningen en wordt in nieuwe gevallen geen deurwaarder ingezet. De nieuwe werkwijze geldt voorlopig tot medio april, maar kan zo nodig en mogelijk verlengd worden. Bij lopende zaken stelt de deurwaarder zich coulant op en kan de betreffende ondernemer een verzoek doen om de invordering tijdelijk stil te leggen. Ook is besloten dat het mogelijk is om ondernemers uitstel van betaling te verlenen en kunnen ondernemers een betalingsregeling met de gemeente treffen.

 • Waardebonnenactie om horeca te helpen

  31 maart 2020

  Via www.helpdehoreca.nl kan iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt waardebonnen aanschaffen om straks lekker mee uit eten en/of drinken te gaan. Door de sluiting van de horeca vanwege de coronacrisis zitten horecazaken tijdelijk zonder inkomsten.