Hulp voor ondernemers (laatste update 16 december)

Het kabinet helpt (zelfstandig) ondernemers tijdens deze coronacrisis middels het noodpakket banen en economie. Doel is de werkgelegenheid te behouden en de schade voor bedrijven en werkenden te beperken. Lokaal helpt de gemeente Vlaardingen ondernemers bijvoorbeeld door uitstel van betaling van lokale lasten, het mogelijk maken van tijdelijk grotere horecaterrassen en ruimere openingstijden voor winkels.

 • Tozo-3-regeling voor zelfstandigen tot 1 april 2021

  12 november 2020

  Zelfstandigen die in acute financiële nood verkeren door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen een aanvraag doen voor een uitkering voor hun levensonderhoud via de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers.

 • Terrassen in de winter

  Op dit moment moet alle horeca gesloten zijn. Als de horeca straks weer open mag, staat de gemeente positief tegenover het winterproof maken van terrassen.

 • Aanvullingen op derde steunpakket corona

  28 oktober 2020

  De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen.

 • Informatie over noodmaatregel vergoeding loonkosten (NOW)

  01 oktober 2020

  Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. NOW 3 aanvragen is mogelijk vanaf 16 november. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Elk subsidieblok kent andere voorwaarden.

 • Financiële nood (aanvraag nooduitkering zelfstandig ondernemers (Tozo)

  27 augustus 2020

  Bent u een ondernemer die in acute financiële nood verkeert door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een aanvraag doen voor een uitkering voor uw levensonderhoud. Ook kunt u in aanmerking komen voor uitstel van het betalen van lokale lasten.

 • Coronaloket Kamer van Koophandel

  31 maart 2020

  Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

 • Digitale goodiebag voor ondernemers

  08 juni 2020

  Hoe blijf je omzet maken als klanten massaal thuisblijven? Dat is een vraag waar veel ondernemers nu mee worstelen. Het is juist in deze tijd van groot belang om online goed vindbaar, zichtbaar én bereikbaar voor klanten te zijn. In de digitale goodiebag vind je daarom informatie die je kan helpen bij het versneld of intensiever online gaan van jouw onderneming.

 • Parkeerontheffing om in de buurt van uw winkel te parkeren

  31 maart 2020

  Diverse winkeliers hebben aan de gemeente gevraagd om hun auto korte tijd in de buurt van hun winkel te mogen parkeren voor het laden en lossen van boodschappen. Zij bezorgen nu volop, omdat mensen vanwege de coronamaatregelen niet of veel minder in hun winkel komen.

 • Maak je ondernemersinitiatief bekend via Vlaardingen Helpt

  31 maart 2020

  Vlaardingse ondernemers die (maaltijden) thuisbezorgen of andere initiatieven hebben, kunnen dit laten weten op het platform www.vlaardingenhelpt.nl.

 • Veelgestelde vragen Rijksoverheid

  31 maart 2020

  Op de website van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen voor verschillende doelgroepen.

 • Gemeente coulant met openstaande rekeningen

  31 maart 2020

  Om de financiële problemen van ondernemers in deze tijd niet nodeloos te vergroten, verstuurt de gemeente de komende tijd bij openstaande rekeningen van ondernemers geen herinneringen en aanmaningen en wordt in nieuwe gevallen geen deurwaarder ingezet. De nieuwe werkwijze geldt voorlopig tot medio april, maar kan zo nodig en mogelijk verlengd worden. Bij lopende zaken stelt de deurwaarder zich coulant op en kan de betreffende ondernemer een verzoek doen om de invordering tijdelijk stil te leggen. Ook is besloten dat het mogelijk is om ondernemers uitstel van betaling te verlenen en kunnen ondernemers een betalingsregeling met de gemeente treffen.