Hulp voor ondernemers (laatste update 1 april)

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Ook de gemeente denkt op allerlei manieren met ondernemers en winkeliers mee en treft specifieke regelingen.

 • Compensatie van € 4.000,- voor MKB-ondernemers

  01 april 2020

  Eén van de maatregelen van het kabinet voor ondernemers is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

 • Financiele nood

  01 april 2020

  Bent u een ondernemer die in acute financiële nood verkeert door de coronavirus-maatregelen? Dan kunt u een versnelde aanvraag doen voor een uitkering voor uw levensonderhoud. Ook kunt u in aanmerking komen voor uitstel van het betalen van lokale lasten.

 • Coronaloket Kamer van Koophandel

  31 maart 2020

  Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

 • Verruimde zondagsopening

  03 april 2020

  Supermarkten en andere winkels kunnen op zondag ruimer open zijn dan de gebruikelijke tijden van 12.00 tot 18.00 uur. Zo kunnen Vlaardingers ook op zondag meer gespreid hun boodschappen doen. Deze gemeentelijke maatregel geldt vooralsnog tot en met zondag 26 april.

 • Maak je ondernemersinitiatief bekend via Vlaardingen Helpt

  31 maart 2020

  Vlaardingse ondernemers die (maaltijden) thuisbezorgen of andere initiatieven hebben, kunnen dit laten weten op het platform www.vlaardingenhelpt.nl.

 • Parkeerontheffing om in de buurt van uw winkel te parkeren

  31 maart 2020

  Diverse winkeliers hebben aan de gemeente gevraagd om hun auto korte tijd in de buurt van hun winkel te mogen parkeren voor het laden en lossen van boodschappen. Zij bezorgen nu volop, omdat mensen vanwege de coronamaatregelen niet of veel minder in hun winkel komen.

 • Veelgestelde vragen Rijksoverheid

  31 maart 2020

  Op de website van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen voor verschillende doelgroepen.

 • Supermarkten kunnen 's nachts bevoorraden

  31 maart 2020

  Supermarkten mogen hun voorraden in de nacht laten leveren. Supermarkten met woningen in de buurt kunnen normaal gesproken niet bevoorraden tussen 23.00 uur en 07.00 uur, omdat ze dan de geluidsnormen kunnen overschrijden. Milieudienst DCMR zal vanwege de coronacrisis niet actief handhaven op de geluidsnormen ’s nachts.

 • Gemeente coulant met openstaande rekeningen

  31 maart 2020

  Om de financiële problemen van ondernemers in deze tijd niet nodeloos te vergroten, verstuurt de gemeente de komende tijd bij openstaande rekeningen van ondernemers geen herinneringen en aanmaningen en wordt in nieuwe gevallen geen deurwaarder ingezet. De nieuwe werkwijze geldt voorlopig tot medio april, maar kan zo nodig en mogelijk verlengd worden. Bij lopende zaken stelt de deurwaarder zich coulant op en kan de betreffende ondernemer een verzoek doen om de invordering tijdelijk stil te leggen. Ook is besloten dat het mogelijk is om ondernemers uitstel van betaling te verlenen en kunnen ondernemers een betalingsregeling met de gemeente treffen.

 • Waardebonnenactie om horeca te helpen

  31 maart 2020

  Via www.helpdehoreca.nl kan iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt waardebonnen aanschaffen om straks lekker mee uit eten en/of drinken te gaan. Door de sluiting van de horeca vanwege de coronacrisis zitten horecazaken tijdelijk zonder inkomsten.