Basisscholen en kinderopvang weer open vanaf 11 mei

Basisscholen, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang hebben op 11 mei op een aangepaste manier hun deuren weer geopend. Vanaf 2 juni versoepelen de maatregelen nog meer.

Maatregelen

  • Basisscholen in het primair onderwijs zijn aangepast open; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
  • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd is 100% open.
  • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  
  • Voortgezet speciaal onderwijs gaat op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en het zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
  • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.
  • Ouders wordt gevraagd kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.

Voor de één is het een welkome boodschap, voor de ander overheerst de bezorgdheid over de eigen gezondheid en die van naasten. Wethouder Jacky Silos van Onderwijs: “Scholen en kinderopvang spannen zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de lessen weer op een veilige manier kunnen opstarten. Veilig voor zowel docenten als de kinderen én hun ouders.”

Website Opgroeien in Vlaardingen

De coronamaatregelen hebben veel invloed op gezinnen. De afgelopen weken en ook de komende periode wordt veel gevraagd van ouders.  Wilt u weten wat u kunt doen om deze tijd voor u en uw kinderen zo goed mogelijk door te komen? Kijk op de website van Opgroeien in Vlaardingen voor informatie waar u terecht kunt met uw vragen en zorgen en tips voor leuke en leerzame activiteiten om te doen met uw kinderen. U kunt Opgroeien in Vlaardingen ook volgen op Facebook of Instagram. 

poster met tekst ''geef elkaar de ruimte''