Alle maatregelen op een rij

De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen als iedereen de basisregels en de 1,5 meter afstand blijft volgen en volhouden.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken, ga weg als 1,5 meter afstand houden niet (meer) lukt.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Lees meer over de basisregels en maatregelen op de website van de rijksoverheid.

Maatregelen

Visite

Beperk het aantal mensen dat in huis of tuin ontvangt tot maximaal 6 personen. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Groepen

Vermijd drukte! In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

 • Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.

Mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen, kunnen tenminste 1 bezoeker per bewoner verwelkomen.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, is dat beter dan binnen.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang als zij geen koorts hebben. Kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten mogen met neusverkoudheid naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
 • Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met een iemand die corona heeft. Of als een kind bij een volwassene woont die klachten heeft die kunnen wijzen op corona. Het kind moet dan thuisblijven.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op de middelbare scholen geldt dit voor alle leerlingen onderling, ongeacht hun leeftijd. In het mbo en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand houden tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

Bekijk de veelgestelde vragen van ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus op de website van de rijksoverheid.

Spelregels voor sport in het kort

 • Binnen- en buitensport is weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden, ook in de kleedkamers en in de kantines.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Bekijk informatie en veelgestelde vragen over sport en het coronavirus op de website van de rijksoverheid.

Contactberoepen

Het uitoefenen van alle contactberoepen is toegestaan. Het gaat om bijvoorbeeld:

 • rijinstructeurs;
 • sekswerkers;
 • (para)medische beroepen (zoals de diëtist, masseur, ergotherapeut of tandprotheticus);
 • medewerkers in uiterlijke verzorging (zoals de kapper, schoonheidsspecialist of pedicure);
 • medewerkers in alternatieve geneeswijzen (zoals een acupuncturist of homeopaat).

Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak. Hierbij bespreken de ondernemer of medewerker en de klant in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten.

Meer over veilig werken voor contactgroepen leest u op de website van het RIVM.

Openbaar vervoer en personenvervoer

Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar, als er een mondkapje wordt gedragen. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden. Ook in touringcars, taxi’s en personenbusjes kunnen per 1 juli alle zitplaatsen worden benut. Staan in gangpaden of op volle balkons is niet toegestaan.

 • In tram, (water)bus, metro en trein moet iedereen van 13 jaar en ouder een een niet-medisch mondkapje dragen.
 • U kunt een boete krijgen van € 95 als u het mondkapje niet draagt.
 • Vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.
 • Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.
 • Houd bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.
 • Probeer ook in de trein, bus, tram en metro elkaar de ruimte te geven.
 • Een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, in 1 auto reizen. 

Lees meer op de website van de rijksoverheid.

Cultuur

 • Er kunnen weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt geen maximum aantal personen meer. De ruimte is leidend in plaats van het aantal bezoekers. Wel blijven de basisregels gelden:
  • 1,5 meter afstand houden
  • vooraf een gezondheidscheck uitvoeren
  • vooraf reserveren
  • iedereen heeft een vaste zitplaats in de zaal
 • Ook voor voorstellingen en festivals buiten geldt geen maximum aantal personen meer.
 • Voor locaties met doorstroom van bezoekers zoals musea en monumenten met publieksfunctie blijft het maximum aantal bezoekers afhankelijk van het beschikbare oppervlakte per gebouw.
 • Bij voorstellingen waarbij reserveren en de gezondheidscheck vooraf niet gebeurt, geldt voor binnen een maximum van 100 bezoekers en voor buiten een maximum van 250 bezoekers.

Bekijk meer informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus en cultuur op de website van de rijksoverheid.

Horeca

Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, tenzij ze uit 1 huishouden komen. Iedereen heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na. Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. Onder voorwaarden kunnen evenementen georganiseerd worden.

Algemeen

 • In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), ze hebben een vaste zitplaats en hygiënemaatregelen worden nageleefd. Daarnaast wordt aan alle bezoekers gevraagd zich vrijwillig te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Binnen

 • Binnen heeft iedereen een vaste zitplaats.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 • Het is verplicht om te registreren wie er aanwezig zijn. Bezoekers werken hier vrijwillig aan mee en kunnen de toegang niet geweigerd worden als ze dit niet willen.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen. Maar het is wel nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Buiten

 • Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats.
 • Er geldt een maximum van 250 personen.
 • Het is verplicht om te registreren wie er aanwezig zijn. Bezoekers werken hier vrijwillig aan mee en kunnen de toegang niet geweigerd worden als ze dit niet willen.
 • Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is, als er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten.

Bekijk meer informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus en de horeca en evenementen op de website van de rijksoverheid.

Noodverordening

Voor de maatregelen is een noodverordening (pdf, 366 kB) vastgesteld. Meer weten over de noodverordening? Kijk op de website van de gemeente Rotterdam.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Waar staan we nu (1 september 2020)

Klik op de afbeelding om de poster met maatregelen te open in groter formaat (jpg, 165 kB)