Coronavirus in Vlaardingen (laatste update 29 mei)

Alleen samen krijgen en houden we het coronavirus in Nederland onder controle. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep. Werk thuis als het kan.

 • Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

  28 mei 2020

  Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD.

 • Corona-aanpak: de volgende stap

  28 mei 2020

  De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten.

 • Alle maatregelen op een rij

  28 mei 2020

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni worden in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelt: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

 • Verhuur van dag- en nachtrecreatie in Rotterdam-Rijnmond sinds 15 mei weer mogelijk

  29 mei 2020

  Met ingang van vrijdag 15 mei zijn stappen gezet om de verhuur van recreatieve verblijven in de regio Rotterdam-Rijnmond verder mogelijk te maken.

 • Nieuwe noodverordening per 1 juni 2020

  29 mei 2020

  Vanaf maandag 1 juni 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 11 mei. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

 • Informatie en veelgestelde vragen

  18 mei 2020

  Actuele informatie en veelgestelde vragen over het virus vindt u op de websites van het RIVM, GGD Rotterdam-Rijnmond en de Rijksoverheid.

 • Basisscholen en kinderopvang weer open vanaf 11 mei

  29 mei 2020

  Basisscholen, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang hebben op 11 mei op een aangepaste manier hun deuren weer geopend. Vanaf 2 juni versoepelen de maatregelen nog meer.

 • Maatregelen voor sport en bewegen (laatste update 14 mei)

  De maatregelen rondom de coronacrisis betekenen veel voor de sport. Vanaf half maart zijn de competities gestopt en sportclubs en -verenigingen gesloten. Niet alleen missen we de sportieve activiteiten, maar ook de gezelligheid om lid te zijn van een vereniging of club. Veel sportverenigingen maken zich daarnaast zorgen over het wegvallen van horeca-inkomsten en over de gesloten sportaccommodaties. Inmiddels komen er stap voor stap weer meer mogelijkheden om te sporten, voor zowel jeugd als volwassenen, met de nodige afspraken over de veiligheid.

 • Hulp voor ondernemers (laatste update 28 mei)

  Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Ook de gemeente denkt op allerlei manieren met ondernemers en winkeliers mee en treft specifieke regelingen.

 • Afspraken op het stadhuis beperkt

  28 mei 2020

  Vanwege de regeringsmaatregelen over het Coronavirus worden er alleen noodzakelijke afspraken ingepland bij de publieksbalies en collegeleden op het stadskantoor.

 • Afstand houden

  28 mei 2020

  Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd altijd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar. Wat betekent dit zoal in praktijk?

 • Evenementen en bijeenkomsten

  28 mei 2020

  Alle evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast tot 1 september 2020. Ook die met minder dan 100 bezoekers.

 • Begrafenissen op afstand volgen nu mogelijk

  31 maart 2020

  Nabestaanden die vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig kunnen of mogen zijn bij een uitvaart, kunnen nu meekijken via een videoverbinding. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor diensten in de aula van begraafplaats Holy.

 • Vlaardingen Helpt: digitaal overzicht voor hulp aan Vlaardingers

  08 april 2020

  Inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben of die iets willen betekenen kunnen terecht op www.vlaardingenhelpt.nl. Op deze website staan allerlei acties en initiatieven, groot en klein, waarmee inwoners elkaar kunnen helpen in deze lastige periode. Van boodschappen doen tot het bieden van een luisterend oor aan ouderen die alleen wonen. Zo kunnen inwoners iets voor elkaar betekenen en voor elkaar blijven zorgen.

 • Zorg, werk en ondersteuning

  19 mei 2020

  De organisaties waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning hebben uiteraard ook te maken met de gevolgen van het coronavirus. Om zowel hun cliënten alsook hun medewerkers te beschermen tegen besmetting met het virus, hebben zij maatregelen genomen. De organisaties zijn zoveel mogelijk bereikbaar voor inwoners, alleen doen ze dit op een aangepaste manier.

 • Stichting Leergeld helpt kinderen van de basisschool om thuisonderwijs te volgen

  31 maart 2020

  Het coronavirus heeft ook voor basisscholen gevolgen, waardoor de kinderen noodgedwongen thuiszitten. Gelukkig bieden scholen digitaal lesmateriaal aan zodat kinderen toch onderwijs kunnen volgen. Nu heeft niet ieder kind de beschikking over een computer. Stichting Leergeld verstrekt namens Stroomopwaarts verschillende regelingen voor kinderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 • Helpt u mee? Oproep aan inwoners met een zorgachtergrond

  31 maart 2020

  Instellingen en organisaties in de zorg hebben heel hard hulp nodig. Zorgorganisaties hebben te maken met een tekort aan zorgpersoneel onder andere omdat medewerkers zelf ziek worden. Door het coronavirus en de verwachte toestroom aan patiënten is hulp dan ook meer dan welkom! Heeft u een zorgachtergrond en bent u beschikbaar om te ondersteunen, meld u dan aan via www.extrahandenvoordezorg.nl.

 • Gemeente zorgt voor 24-uursopvang

  31 maart 2020

  Gemeenten hebben van de rijksoverheid het verzoek gekregen om 24-uursopvang te regelen voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Met ingang van woensdag 18 maart coördineert ook Vlaardingen 24-uursnoodopvang voor kinderen tot 14 jaar.

 • Advies en hulp van het Rode Kruis

  31 maart 2020

  De impact van het coronavirus op Nederlanders wordt steeds groter. Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Neem contact op met de Rode Kruis Hulplijn (070) 4455 888.

 • Wees alert op babbeltrucs en misbruik

  02 april 2020

  Het coronavirus heeft al gezorgd voor veel mooie initiatieven: bewoners die even checken of het goed gaat met hun oudere buren, mensen die elkaar de helpende hand bieden en een boodschap voor elkaar doen. Helaas zijn er ook mensen die misbruik proberen te maken van deze situatie.

 • Tijdelijke noodopvang daklozen in sporthal Westwijk

  28 mei 2020

  Sinds dinsdag 14 april wordt sporthal Westwijk tijdelijk ingezet als extra opvanglocatie voor daklozen. Vanwege het coronavirus moeten de bewoners van dak- en thuislozenopvang De Elementen 1,5 meter afstand houden. Hierdoor kunnen er minder mensen per kamer en per etage in De Elementen verblijven.

 • Aangepaste zomerbediening bruggen/sluizen Vlaardingen 2020

  28 mei 2020

  De gemeente Vlaardingen gaat vanaf vrijdag 29 mei 2020 over tot een aangepaste zomerbediening. Deze maatregel is een gevolg van de landelijke versoepeling rondom het coronavirus (COVID-19).