Contourennota Woonvisie: samen bouwen aan Vlaardingen

Wat gaat er in de toekomst gebeuren op het gebied van wonen in Vlaardingen? Welke mogelijkheden zijn er voor mij? In de opmaat naar een nieuwe Woonvisie voor Vlaardingen laat de net verschenen Contourennota Woonvisie al een goed beeld zien van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen in Vlaardingen. We bouwen samen aan Vlaardingen, om Vlaardingen tot een woonstad voor iedereen te maken.

contourennotaDe Contourennota Woonvisie is het resultaat van de verkenningsfase om te komen tot de nieuwe Woonvisie. In de verkenningsfase hebben we verschillende activiteiten gedaan om informatie op te halen. Om beter zicht te krijgen op de drijfveren van bewoners van Vlaardingen is ook een gemengde groep bewoners geïnterviewd over hun specifieke woonsituatie. Hiervan zijn portretten (woonverhalen) gemaakt die in de Contourennota zijn opgenomen en ook zijn te lezen op www.vlaardingswonen.nl. 

Alle activiteiten hebben samen geleid tot de Contourennota Woonvisie die er nu is en waar we aankomende maanden mee verder gaan voor het afmaken van de uiteindelijke Woonvisie.

Aan de hand van de contourennota gaan we komende maanden met bewoners en betrokken partijen in gesprek. Graag hadden we dit met fysieke bijeenkomsten in de verschillende wijken willen doen, maar door de coronamaatregelen gaat dit niet. We houden daarom online interactieve sessies met de partijen die belangrijk zijn als het om wonen gaat: marktpartijen, makelaars, zorgpartijen, bewoners, huurdersorganisaties en woningcorporaties. We gaan gebruik maken van het internetpanel van de gemeente en leggen een aantal specifieke vragen voor. En verder gaan we, via digitale kanalen, de inwoners van Vlaardingen vragen voorleggen. Al deze informatie is belangrijk om de nieuwe Woonvisie dit jaar klaar te hebben. Naar verwachting zal dit rond de zomer van dit jaar zijn.

Kijk voor meer informatie over de Contourennota, de woonverhalen van Vlaardingers en het verdere proces op www.vlaardingswonen.nl

Ivana Somers-Gardenier 2
Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Prettig wonen moet voor iedereen in deze stad mogelijk zijn. Daarbij kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Maar we kunnen wel luisteren naar wat de omgeving vraagt en wat voor verschillende woningzoekenden een huis tot thuis maakt.“