Bewoners meten vanaf vandaag een jaar lang luchtkwaliteit

Neus van Vlaardingen

Vorige week was er een enthousiaste groep Vlaardingers op de koffie in het stadhuis. Het waren deelnemers aan de ‘Neus van Vlaardingen’, een meetproject waarin 50 Vlaardingers een jaar lang meetbuisjes ophangen. Met deze buisjes brengen zij het NO2-gehalte (stikstofdioxide) van de lucht boven onze stad in beeld. Vandaag - woensdag 18 januari - gaan op 50 plekken in de stad de meetbuisjes open.

Bij de bijeenkomst in het stadhuis vertelde wethouder Koen Kegel de aanwezigen enthousiast over de betrokkenheid van Vlaardingers bij de luchtkwaliteit. Voor het project hadden zich namelijk ruim twee keer zoveel mensen aangemeld als dat er plek was! Meneer Verbeek, een van de deelnemers, ontving uit handen van de wethouder het eerste meetpakket.

Neus van Vlaardingen

Iedere maand een nieuw buisje

De deelnemers krijgen iedere maand een nieuw buisje dat ze steeds op dezelfde locatie hangen. De DCMR verwerkt de resultaten. Het NO2-gehalte geeft een goede indicatie van de luchtkwaliteit. Het onderzoek past in de inspanningen van de gemeente in het kader van het ‘Schone Lucht Akkoord’. Als ondertekenaar van dit akkoord zet de gemeente zich in voor schonere lucht zodat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Het meetproject de ‘Neus van Vlaardingen’ draagt hier aan bij. 

Bewustwording

Door met elkaar de luchtkwaliteit beter in beeld brengen, neemt de bewustwording over het belang van schone lucht toe. Bovendien kan de gemeente hierdoor bij ontwikkelingen in de stad ook de luchtkwaliteit beter mee wegen. Naast dit meetproject werkt de gemeente ook op andere manieren aan schonere lucht. Bijvoorbeeld door te investeren in goede fietsverbindingen en door mensen te informeren over hoe zij de schadelijke gevolgen van houtstook kunnen verminderen of voorkomen.
 

Wethouder Koen Kegel overhandigt het eerste meetbuisje aan meneer Verbeek, een van de deelnemende bewoners.