Afval naar de container? Pas mee!

De postbezorger heeft het er druk mee: de bezorging van afvalpassen aan alle inwoners en aan bedrijven van Vlaardingen die reinigingsrecht betalen. Deze nieuwe pas heeft u binnenkort nodig om de container voor restafval te openen.

De afvalpas is een van de maatregelen uit het ‘Actieplan halvering restafval’. Vlaardingen heeft aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeentes. Een van de oorzaken is dat niet alleen u en uw buren gebruik maken van de containers voor restafval, maar ook mensen van buiten Vlaardingen en bedrijven die geen reinigingsrecht betalen. Op die manier dragen zij bij aan de hoeveelheid restafval in Vlaardingen zonder dat zij bijdragen aan de kosten voor het afvoeren en verwerken van dit afval.

Aangesloten op afvalpassysteem

Vanaf 1 februari  worden alle restafvalcontainers (binnen een week) in Vlaardingen aangesloten op het systeem van de afvalpas.  Met uw afvalpas kunt u onbeperkt terecht met uw restafval bij alle ondergrondse restafvalcontainers in uw wijk. 

De afvalpas

Er is voor ieder huishouden één afvalpas beschikbaar. Wees zuinig op de pas. Als u de afvalpas kwijt raakt, kunt u wel een nieuwe aanvragen, maar hiervoor zal Irado een kleine vergoeding vragen. Uw oude afvalpas wordt dan geblokkeerd. De containers voor GFE, glas, papier en textiel blijven gewoon open, dus deze kunt u zonder de afvalpas gebruiken. 

De afvalpas is niet gekoppeld aan u als persoon, maar aan uw adres. U gaat ook niet extra betalen voor het afval dat u wegbrengt met uw afvalpas. Hiervoor betaalt u namelijk al afvalstoffenheffing of reinigingsrecht (bedrijven). Als u verhuist, dan is het ook de bedoeling dat u de pas achterlaat voor de nieuwe bewoners. 

Contact

Heeft u op vrijdag 29 januari nog geen afvalpas ontvangen op uw huis- of bedrijfsadres? Geeft u dat dan zo snel mogelijk door via de gratis helpdesk: 0800 – 3500 100, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Uw gegevens worden dan gecontroleerd en u krijgt de pas alsnog toegestuurd. Kijk voor alle informatie over de afvalpas op www.irado.nl/vlaardingen/afvalpas.