Adviesraad Sociaal Domein zoekt drie nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen (ASDV) bestaat uit elf maatschappelijk betrokken inwoners. De adviesraad is op zoek naar drie nieuwe leden die willen meedenken en adviseren over het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein.

Logo ASDV.pdfDe adviesraad adviseert over actuele maatschappelijke onderwerpen zoals armoede, wijkteams, werk en inkomen, zorg voor jeugd, maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg. Hun adviezen aan het college dragen bij aan het beleid van de gemeente.

Geïnteresseerde kandidaten hebben kennis van thema’s als Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulpverlening en/of Participatie en hebben daar ook ervaring mee opgedaan.

De adviesraad vergadert een aantal keren per jaar. Hiervoor ontvangt u een bescheiden onkostenvergoeding. Als lid van de adviesraad kun u zich verder verdiepen in het sociaal domein en deelnemen aan bijeenkomsten, trainingen en inspiratiesessies via de landelijke Koepel Adviesraden. Ook brengt de adviesraad oriënterende werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties in Vlaardingen en worden regelmatig sprekers uitgenodigd. Door het adviesraadswerk krijgt u de mogelijkheid uw gemeente eens met andere ogen te bekijken, u wordt gevoed met informatie van ervaringsdeskundigen. 

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s voor de adviesraad. Daarom probeert zij zoveel mogelijk een afspiegeling van de Vlaardingse samenleving te zijn. 

Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail tot uiterlijk 22 november aan Donna Brekelmans, secretaris van de adviesraad: Donna.Brekelmans@vlaardingen.nl 

Meer informatie over de adviesraad staat op www.adviesraadsociaaldomein-vlaardingen.nl