Adopteer een afvalcontainer

Een afvalcontainer in de straat? Wel zo fijn als het een beetje netjes blijft! We hebben regelmatig aandacht voor mensen die rommel dumpen rondom de container. Maar we zien ook bewoners rommel bij de container opruimen of Irado bellen om het grof afval van een ander even aan te melden. Bent u zo’n bewoner die het graag netjes houdt? Misschien is containeradoptie iets voor u.

Wie een container adopteert, ontvangt een pakket met een bezem, stoffer en blik, een afvalknijper, handschoenen en vuilniszakken. Ook krijgt u een sleutel om de container te kunnen openen zodat u problemen met klem zittend afval, eenvoudig op kunt lossen. Het idee is dat u melding maakt bij Irado als er zakken naast de container liggen of grof afval gedumpt is. Ook kunt u uw buurtbewoners aanspreken om te zien of ze de aanbiedregels kennen en weten waarvoor ze Irado kunnen bellen. Verder meldt u het bij Irado als de container niet goed werkt of vol is.

We hopen dat de container niet alleen netter en schoner blijft, maar dat uw buurtgenoten zich door uw inzet ook verantwoordelijker gaan voelen voor het juist aanbieden van hun afval.

Proef

Containeradoptie is een proef. Het idee kwam op in de gemeenteraad bij de bespreking van het Actieplan halvering restafval. Minder restafval betekent dat er meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en dat er minder de verbrandingsoven in gaat. Daarbij is het ook belangrijk dat iedereen zijn huishoudelijk afval en grof afval juist aanbiedt. Zo gaan we samen de afvalberg te lijf!

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier.

Foto van een ondergrondse afvalcontainer