Aanpak vastgoedcriminaliteit

Om te voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten, richten verschillende partners zich dit najaar op het tegengaan van vastgoedcriminaliteit. Naast de aanpak van criminele netwerken, gaat om initiatieven als webinars, bewustwordingsgesprekken en een campagne van Meld Misdaad Anoniem om verdachte omstandigheden te herkennen en hier naar te handelen. Met deze initiatieven verrijken we onder andere pandeigenaren en verhuurmakelaars met kennis en bewustwording om (ergere) problemen in hun verhuurde woning te voorkomen.

De politie en gemeenten in de regio Rotterdam zien regelmatig dat criminelen huurwoningen gebruiken voor het opslaan en verbergen van wapens, drugs en grote sommen (met criminaliteit verdiend) geld. Verhuurmakelaars spelen hier vaak een sleutelrol in. Door de huur contant te ontvangen, geen screening uit te voeren en de huurder niet in te laten schrijven op het adres, houden zij criminelen uit het zicht van de overheid. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Maar ook voor de verhuurder: het pand wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting én er volgen hoge kosten voor bijvoorbeeld de ontmanteling van een drugslab.

Ondermijning

Om ondermijnende criminaliteit in de regio Rotterdam aan te pakken, werken overheidspartners samen in versterkingspijlers. Zo is de RIEC-Versterkingspijler Motus verantwoordelijk voor de aanpak van vastgoedcriminaliteit. Motus zet zich onder andere in voor het verstoren van criminele samenwerkingen en het weerbaarder maken van de samenleving. Het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) werkt aan het versterken van de bestuurlijke aanpak en richt zich in dit verband op het gezamenlijk oppakken van de meldingen bij gemeenten.

Vermoeden van criminaliteit? Meld het bij de politie: 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is geen afgebakend onderwerp: ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de samenleving (bovenwereld) en de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) vervagen. Criminelen richten bijvoorbeeld voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de bovenwereld medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondergraaft (ondermijnt) en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat.