Extra online Raadscommissie op 10 december

Zet dit in mijn agenda

Datum
donderdag 10 december, 2020 van 20:00 tot 22:00
Locatie
Online

U kunt de raadscommissie online volgen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Uitvoering MVS Jeugdhulp binnen GRJR
  • 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging
  • Consultatie convenant huisvesting arbeidsmigranten
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 / projecten 2022

De stukken voor de raadscommissie kunt u vinden op: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/