Raadscommissie

Zet dit in mijn agenda

Datum
donderdag 28 oktober, 2021 van 20:00 tot 22:00
Locatie
stadhuis

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Adviesrecht en participatie in kader van Omgevingswet
  • Meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022
  • Cultuurnota 2022-2025, Actief en Inclusief
  • Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

De agenda en de stukken voor de vergadering vindt u op de  pagina van de gemeenteraad.