Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij willen wij graag dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en een eigen plek in de samenleving hebben. Wij willen graag met u in gesprek over hoe we beschermd wonen en maatschappelijke opvang in onze regio de komende jaren nóg beter kunnen maken. Met uw input gaan wij aan de slag om één Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang voor de MVS-gemeenten op te stellen.

U bent van harte uitgenodigd op onze bijeenkomst op 29 juni in het Deltahotel in Vlaardingen. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met diverse stakeholders in gesprek over verschillende thema’s. Wij hopen u daar ook te spreken!

Doelgroep

Stakeholders op het gebied van BW en MO, denk aan: zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, adviesraden sociaal domein, cliëntenvertegenwoordigers, etc.

Plan van de dag

De bijeenkomst start om 9:30 (9:00 inloop) Na het welkomstwoord door de wethouder van Vlaardingen volgt eerst een plenair deel waarin we kijken naar de landelijke ontwikkelingen en de beweging naar een Beschermd Thuis. Vervolgens gaan we in groepen uiteen om over de verschillende thema’s door te praten. Daarna volgt een plenaire afsluiting tot ongeveer 12:45, gevolgd door een lunch.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.