Bruikleenovereenkomst

Wij verwachten nu dat eind april de eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen van een opvanglocatie of gastgezin naar een flexwoning in Mrija. Voordat mensen verhuizen, leggen we in een bruikleenovereenkomst afspraken vast tussen de gemeente en de Oekraïense vluchtelingen. Vorige week is deze bruikleenovereenkomst vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

BruikleenovereenkomstIn de bruikleenovereenkomst staan de rechten en plichten en de verantwoordelijkheden die onderdeel uitmaken van het tijdelijk wonen in de wijk Mrija. De gemeente Vlaardingen volgt de regelgeving van het Rijk. Op dit moment wordt de langdurige opvang van Oekraïense ontheemden door het Rijk vergoed. Het Rijk heeft eind 2022 aangegeven dat dit mogelijk gaat veranderen en Oekraïners een bijdrage in de woonkosten moeten gaan betalen. 

Als dat het geval is, wordt de overeenkomst met wederzijdse instemming gewijzigd of beëindigd en wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten. Dit staat zo opgenomen in de overeenkomst. Ook staat duidelijk in de overeenkomst dat de opvang in Mrija tijdelijk is: de overeenkomst eindigt op 1 juli 2026.  

Onderdeel van de overeenkomst zijn ook huisregels. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen prettig en veilig samen kunnen wonen, werken en leven in Mrija. Ook is er een huishoudelijk reglement dat voor alle bewoners geldt. Net zoals er nu locatiemanagement aanwezig is op de twee gemeentelijke opvanglocaties in Vlaardingen is dit er straks ook in Mrija. Wij hebben hiervoor een aanbestedingsprocedure opgestart.  

De bruikleenovereenkomst wordt vertaald in het Russisch, Engels en Oekraïens. De Oekraïense ontheemden krijgen voordat zij de overeenkomst ondertekenen in hun eigen taal en op een begrijpelijke manier (o.a. met een mini-tutorial) uitleg over het tijdelijk wonen in Mrija en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, rechten en plichten.