Afspraken over onderwijs

Wij hebben de afgelopen periode afspraken gemaakt om het onderwijs voor Oekraïense kinderen te organiseren. De afspraken over de samenwerking tussen gemeente en onderwijs zijn opgeschreven in een convenant. Dat convenant werd onlangs ondertekend door wethouder Ivana Somers-Gardenier en interim-bestuurder Hilde Vogelzang van Wijzer. Jacky Silos, wethouder Onderwijs van de gemeente Vlaardingen was hierbij aanwezig.

Onder de 1000 Oekraïense vluchtelingen die in het komende half jaar naar Mrija verhuizen zijn naar verwachting zo’n 150 kinderen van 4-12 jaar die leerplichtig zijn in Nederland. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en Wijzer samen met de directeur van de school voor het onderwijs aan de kinderen. Deze verantwoordelijkheden staan uitgewerkt in heldere afspraken in het convenant.

Na de zomervakantie opent in Mrija een basisschool van start  met ongeveer 10 groepen van 15 kinderen. Binnenkort start een nieuwe ronde om leerkrachten te werven voor het team, dat inmiddels zeven medewerkers telt. Met name Nederlandse leerkrachten met enige pionierszin die samen met Oekraïense leerkrachten het tweetalige onderwijs kunnen vormgeven, worden met open armen ontvangen. Kent u iemand in uw netwerk of omgeving die hier mogelijk belangstelling voor heeft? Dan kunt u dit doorgeven aan Marian Dijksman, directeur van de school via marian.dijksman@vlaardingen.nl of 06-16023239.

Voor een kleine groep kinderen die voor de zomervakantie vanuit andere gemeenten in de regio naar Mrija verhuizen zal een tijdelijke oplossing gezocht worden. Zij krijgen dan even les in één van de gemeenschappelijke gebouwen die in de wijk komen te staan. Zo kunnen ook deze kinderen in de laatste schoolweken voor de vakantie onderwijs krijgen. 

De oudere Oekraïense leerlingen (13-18 jaar) die nu naar het voortgezet onderwijs gaan op De Internationale Vos, gaan naar een andere nieuwkomersschool in Rotterdam. Leerlingen die daar al aan toe zijn, stappen over naar het regulier onderwijs in Vlaardingen of naar een ander type school als dat beter past. Dit is maatwerk. 

We werken als gemeente nauw samen met de schoolbesturen om een onderwijsplek te geven aan alle Oekraïense kinderen van 4-18 jaar. Dit is een flinke uitdaging omdat scholen sowieso al te maken hebben met tekorten aan leerkrachten. Desondanks zetten scholen en gemeente gezamenlijk de schouders eronder om hier een succes van te maken. 

Fotobijschrift: Van links naar rechts: Ivana Somers-Gardenier (wethouder Opvang ontheemde Oekraïners), Marian Dijksman (interim directeur basisschool), Hilde Vogelzang (Wijzer), Martine van Bokkem (beleidsmedewerker Onderwijs, gemeente Vlaardingen) en Jacky Silos (wethouder Onderwijs)

Van links naar rechts: Ivana Somers-Gardenier (wethouder Opvang ontheemde Oekraïners), Marian Dijksman (interim directeur basisschool), Hilde Vogelzang (Wijzer), Martine van Bokkem (beleidsmedewerker Onderwijs, gemeente Vlaardingen) en Jacky Silos (wethouder Onderwijs)