Raadpleging parkeren Indische Buurt

Wel of geen betaald en vergunninghoudersparkeren in de Indische Buurt

Bewoners van de Indische Buurt kregen de vraag voorgelegd of ze wel of geen betaald parkeren in hun buurt willen. Inmiddels is de bewonersraadpleging gesloten en worden de uitkomsten van de enquête verwerkt.

In de Indische Buurt is op veel plekken de parkeerdruk zeer hoog, vooral in de avond en in straten dichtbij het centrum. Er extra parkeerplekken bij maken, dat gaat niet zomaar. Dat zou ten koste gaan van andere zaken die belangrijk zijn voor een fijne wijk, zoals speelplekken, afvalcontainers of groen. Betaald parkeren is een manier om parkeren in de buurt te ontmoedigen, zodat er meer ruimte over blijft voor buurtbewoners. Maar betaald parkeren op nieuwe plekken invoeren, doet de gemeente niet zomaar. De gemeente wil betaald parkeren alleen invoeren als de meeste buurtbewoners het ook willen. Bewoners van de Indische buurt konden daarom tot en met 21 november hun mening geven via een enquête. 

Voors en tegens betaald parkeren

De te verwachten gevolgen van betaald parkeren op een rij:                

  • Naar verwachting ongeveer 9% meer plek voor wijkbewoners, dus minder zoeken naar een plek
  • Minder foutparkeren en minder parkeeroverlast 
  • Meer parkeerhandhaving
  • Betere bereikbaarheid voor hulpdiensten 
  • De wijk wordt leefbaarder, omdat er minder auto’s staan 
  • Een parkeervergunning kost geld.
  • Wie meer dan 3 auto’s heeft, kan niet voor al de auto’s een parkeervergunning kopen
  • Parkeerders zullen uitwijken naar straten waar het parkeren gratis is

Meer informatie

Binnenkort wordt de uitkomst van de enquête bekend. Heeft u voor die tijd al vragen? U kunt ook de folder lezen die we aan buurtbewoners toegestuurd hebben. Verder vindt u op deze pagina een overzicht van veel gestelde vragen met antwoorden.

Staat uw een vraag er niet bij? Dan kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘Parkeren Indische Buurt’.