Wat heb ik nodig om een verhuizing van een minderjarig kind door te geven?

Vraag

Wat heb ik nodig om een verhuizing van een minderjarig kind door te geven?

Antwoord

Een ouder/verzorger kan een verhuizing doorgeven. Het aangifteformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden door de ouder/verzorger. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder/verzorger moet bijgevoegd worden.

Zie ook deze producten