Stop heling

Heling is het kopen, bezitten, verhandelen of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Onder heling valt ook het kopen van producten, waarvan u kunt vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat.

Via de website www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u kijken of een aangeboden artikel als gestolen geregistreerd staat bij de politie.

Hoe kunnen handelaren heling voorkomen?

Opkopers en handelaren in gebruikte goederen vormen een aantrekkelijke afzetmarkt voor criminelen om gestolen waar om te zetten in geld. Opkopers en handelaren doen er dan ook goed aan om de goederen die zij in- en verkopen te registreren. Dit is een belangrijke voorzorgsmaatregel om handel in gestolen goederen te voorkomen. Als goederen op de juiste wijze worden geregistreerd, zijn deze goederen en de personen die ze hebben aangeboden traceerbaar voor de politie.

Welke verplichtingen hebben handelaren?

Registratie is verplicht voor handelaren en inkopers van gebruikte of ongeregelde goederen, waaronder platina, goud, zilver, koper, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, fietsen, mobiele telefoons, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur of apparatuur voor automatische registratie.
Het niet of niet goed bijhouden van een opkopersregister is strafbaar. Dat geldt ook voor handelaren die inkopen via internet. Naast een inkoopregister moeten handelaren en opkopers ook een verkoopregister bijhouden. Digitaal registreren kan eenvoudig in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Voor het gratis gebruik van dit register kunnen handelaren uit Vlaardingen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen bij de gemeente  of bij de politie eenheid Rotterdam (telefoon 0900-8844).

Handelaren die (tweedehands) goederen opkopen, moeten de aanbieder van het goed vragen om zich te legitimeren.

Handelaren en opkopers moeten ervoor zorgen dat bij de hoofdingang van hun onderneming de naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar is. Zij moeten een door opkoop verkregen goed eerst drie dagen bewaren in de staat waarin het goed verkregen is, voordat zij het goed verhandelen/verkopen.

Verdere meldplicht

Handelaren en opkopers zijn verplicht om binnen drie dagen schriftelijk  bij de burgemeester  te melden:

  • dat zij het beroep van handelaar uitoefenen (met vermelding van het woonadres en het adres van de onderneming);
  • als het woon- en/of werkadres van de handelaar verandert;
  • als het beroep van handelaar niet langer wordt uitoefent;
  • als zij enig goed kunnen verkrijgen dat redelijkerwijs afkomstig is van een misdrijf, of verloren is gegaan voor de rechthebbende eigenaar.