Provinciale risicokaart

Voor heel Nederland zijn provinciale risicokaarten ontwikkeld. Op een kaart vindt u informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen of bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar ook vindt u informatie over risico's van overstroming. De risicokaart van de provincie Zuid-Holland brengt het allemaal in beeld.

Op de risicokaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. Zo krijgt u inzicht op de risico's die voor u van belang zijn. Bent u benieuwd naar de kwetsbare objecten en risicovolle situaties bij u in de buurt?

Kijk op de website van de Risicokaart Zuid-Holland.

Vragen?

De risicokaart geeft een overzicht. Voor vragen over een bepaalde locatie die op de risicokaart staat, kunt u terecht bij de helpdesk van de risicokaart. Het e-mailadres is risicokaart@pzh.nl en het telefoonnummer is (070) 441 8300.