Toeristenbelasting

Heeft u een hotel, bed & breakfast, bungalowpark of camping? Of biedt u op een andere manier een verblijf met overnachting aan mensen van buiten de gemeente Vlaardingen en krijgt u daarvoor een vergoeding in welke vorm dan ook? Dan moet u toeristenbelasting betalen. Het doel van het verblijf doet niet ter zake dus ook (internationale) arbeidsmigranten vallen onder deze belasting. U mag deze belasting doorberekenen aan uw gasten.

Aanmeldingsplicht toeristenbelasting

Biedt u nachtverblijf aan derden, dan moet u aangifte toeristenbelasting doen. Dit meldt u voor de eerste maal dat u nachtverblijf aanbiedt bij de gemeente. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging om aangifte toeristenbelasting te doen.

Wie komen in aanmerking voor de belasting?

Alle personen die niet woonachtig zijn (niet ingezetene zijn) in de gemeente. Dus ook personen die in de gemeente verblijven om voor tijdelijke duur arbeid te verrichten.

Tarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 3,09.

Wat moet u bijhouden?

Voor de heffing van de toeristenbelasting dient u een registratie bij te houden. In deze registratie dienen de volgende gegevens duidelijk naar voren te komen.

  • Naam van de gast
  • Woonplaats van de gast
  • Datum van aankomst
  • Datum van vertrek
  • Aantal personen

Wie draagt de toeristenbelasting af aan de gemeente?

Personen of bedrijven die tegen vergoeding nachtverblijf aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld exploitanten van hotels, pensions, particulieren of verhuurbemiddelingsbedrijven.

Verordeningen 

Deze pagina is een korte samenvatting van de verordening toeristenbelasting 2023 zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Hier vindt u de volledige verordening.