Broekpolder

Ontwikkeling en sanering

Al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Broekpolder. De Federatie Broekpolder maakte plannen om er voor te zorgen dat de Broekpolder nog meer natuurwaarde krijgt en nog interessanter is voor recreanten. Deze plannen werden leidraad voor de ontwikkeling van het gebied. De ontwikkelingen gaan samen met sanering van delen van het gebied, dat in de jaren 50 van de vorige eeuw opgehoogd werd met vervuild havenslib.

De eerste projecten uit het plan die gerealiseerd zijn, zijn het Klauterwoud (een gebied waar kinderen van diverse leeftijden worden uitgedaagd om avontuurlijk in de natuur te spelen) en het Natuurkerngebied De Ruigte (een gebied waar door begrazing door Schotse Hooglanders en vernatting de natuur alle ruimte krijgt). Daarna is ook nog een uitdagend MTB-parcours aangelegd en zijn natuurvriendelijke oevers met vispaaiplaatsen gerealiseerd.

Op dit moment is de sanering en nieuwe groene inrichting in voorbereiding voor de strook waarin ook het hondenlosloopgebied en educatief archeologisch erf Masamuda gevestigd zijn. Hiernaast vindt u meer informatie over dit project.

Algemene informatie Broekpolder

Het natuur- en recreatiegebied Broekpolder beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied. U kunt hier wandelen, fietsen, sporten, spelen, paardrijden en watersporten. Het gebied is in de loop der jaren veranderd naar een gebied met meer natuurlijke diversiteit en allerlei recreatieve voorzieningen.

In de Broekpolder vindt u:

  • De Ruigte: een natuurkerngebied met open plekken, ruimte voor water, een gevarieerde begroeiing en een kudde Schotse Hooglanders.
  • Het Klauterwoud: een plek voor kinderen om avontuurlijk buiten te spelen in de natuur.
  • Een uitdagend mountainbikeparcours.
  • Wandelpaden, fietspaden en ruiterroutes.
  • Een hondenlosloopgebied
  • Een hondenspeeltuin
  • Een toeristische overstapplaats (TOP): Hier vindt u informatie over het gebied en het Midden-Delflandgebied, zie ook www.toproutenetwerk.nl

Waar te vinden

De Broekpolder ligt in het noordwesten van de stad en wordt begrensd door de A20 en de Vlaardingse Vaart. De Broekpolder is goed bereikbaar met de fiets. Komt u met de auto? Maak dan gebruik van de parkeervoorzieningen aan de randen van het gebied.