Wijkaanpak Babberspolder-Oost

Vanwege de grote herstructurering in Babberspolder-Oost is er extra aandacht voor de leefbaarheid in deze wijk. De gemeente Vlaardingen werkt samen met Minters en de sociale wijkonderneming, de stichting Vrienden van Vlaardinger-Ambacht, aan de wijkaanpak Babberspolder-Oost met steun van een subsidie van de rijksoverheid.

De wijkaanpak loopt tot eind 2016 en heeft tot doel:

 • het stimuleren van ontmoeting tussen bewoners en meer ontmoetingsmogelijkheden in de wijk;
 • het bevorderen van de sociale cohesie en het mogelijk maken van bewonersinitiatieven;
 • het versterken van de fysieke aanpak door het ‘thuisgevoel’ in de wijk aan te wakkeren;
 • het opbouwen van informele buurtnetwerken om de wijk vitaal te maken en te houden en bewoners in staat te stellen zichzelf te redden.

Binnen dit project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

1  Het Kloppend Hart van de nieuwe Babberspolder

Bewoners kunnen financiering aanvragen voor buurtinitiatieven die bijdragen aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. Na akkoord ontvangen de indieners een voucher om het initiatief uit te voeren.

Om kans te maken op een voucher, moet uw idee aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Ideeën kunnen alleen met het aanvraagformulier worden ingediend, digitaal of per post.
 • Het idee draagt bij aan een leefbare wijk, buurt of straat.
 • Het idee is niet voor privé-gebruik.
 • De indiener van het idee neemt in samenwerking met andere buurtbewoners de uitvoering op zich.
 • Het idee past binnen de Nederlandse wetgeving en lokale bepalingen.
 • Er is goed nagedacht over de uitvoerbaarheid van het idee.
 • Eventueel beheer en onderhoud zijn geregeld.
 • U heeft uw idee met uw buurtbewoners besproken (wanneer twee of meer ideeën op elkaar lijken, kan het zijn dat een idee wordt afgewezen).

Wilt u kans maken op zo’n waardebon? Vul dan het digitale aanvraagformulier in en klik op verzenden. Of neem contact op met Minters, dat dit project voor de gemeente uitvoert, via www.vlaardingen.nl/contactformulier of via telefoonnummer 06 2469 3182.

2  Digitaal Sociaal

Voorheen was er een eigen website in Babberspolder. Dit is vervangen door het interactieve sociale medium Buurbook, waarvoor bewoners zich kunnen aanmelden.

3  Netwerkontwikkeling

De sociale wijkonderneming is een samenwerkingsverband van een aantal wijkbewoners en hebben tot doel om gezamenlijk de participatiegraad te vergroten, het aanbrengen van samenhang tussen initiatieven en activiteiten en het verbreden van het wijknetwerk.

4  Park als motor voor ontmoetingen

Park ’t Nieuwelant moet een veelzijdige ontmoetingsplek worden voor diverse groepen bewoners in de wijk. De ontwikkeling van het park gebeurt in samenwerking met de bewoners. Het Speeleiland versterkt de ontmoetingsfunctie van het park. Vrijwilligers zorgen voor een veelzijdig activiteitenaanbod op het Speeleiland en voor de exploitatie van het paviljoen.