Van Limburg Stirumstraat (voormalige Globeschool)

Dit project is een herontwikkeling van de Globeschool aan de Van Limburg Stirumstraat tot 10 kluswoningen.

Onder regie van ontwikkelaar Steenvlinder mogen 10 huishoudens hun eigen woonvoorziening realiseren.

  • Het betreft hier een kluswoningproject.
  • Het openbaar gebied zal heringericht worden.

Voor meer informatie

https://www.meesterproefvlaardingen.nl